Çevrenin Korunması - Black & Decker V1999 Instructions Manual

Hide thumbs Also See for V1999:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Filtrelerin değiştirilmesi
Filtrelerin 6-9 ayda bir ve yıpranma veya
hasar durumunda değiştirilmesi gerekir.
Değiştirme filtreleriniz Black & Decker
satıcınızdan bulunabilir (kat. no. VF30).
Yukarıda anlatıldığı şekilde eski
filtreleri çıkartın.
Yukarıda anlatıldığı şekilde yeni
filtreleri takın.
Çevrenin korunması
Ayrý toplama. Bu ürün, normal
ev çöpleriyle birlikte
atýlmamalýdýr.
İleride cihazınızı değiştirmeye veya
cihazınızın artık kullanılmaz duruma
geldiğine karar verirseniz, çevrenin
korunması konusunda duyarlılık gösterin.
Yetkili Black & Decker servisleri, eskimiş
Black & Decker cihazlarını kabul ederek,
bu cihazların çevre açısından güvenli
biçimde imha edilmesini sağlamaktadır.
Kullanýlmýþ ürün ve
ambalajlarýn ayrý ayrý
toplanmasý, malzemelerin geri
dönüþtürülerek yeniden
kullanýlmasýna olanak tanýr.
Geri dönüþtürülmüþ
malzemelerin yeniden
kullanýlmasý çevre kirliliðinin
önlenmesine yardýmcý olur ve
hammadde talebini azaltýr.
Belediyeler, elektrikli ev aletlerinin, yasal
düzenlemelerle kendi gösterecekleri atık
alanlarında ya da yeni bir ürün
alındığında satıcı aracılığıyla ev
çöplerinden ayrı toplanmasını
sağlayabilir.
Black & Decker, sattığı ürünler kullanım
ömürlerini tamamladığında, bu ürünlerin
toplanıp geri dönüştürülmesine yönelik
bir hizmet sunmaktadır. Bu hizmetten
yararlanmak için, ürününüzü bir yetkili
servise götürebilirsiniz. Yetkili servisler
bu ürünleri bizim adımıza kabul
etmektedir.
TÜRKÇE
Bu kılavuzda adresi bulunan yerel Black
& Decker bürosuyla bağlantı kurarak size
en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Ayrıca, yetkili Black &
Decker servislerinin listesini, satış
sonrası hizmetlerine ilişkin tüm ayrıntıları
ve bağlantı bilgilerini: www.2helpU.com
adresindeki Internet sitesinden
edinebilirsiniz.
Pil (Şekil G & H)
Ürünü kendiniz atmak
istiyorsanýz, pil aþaðýda
anlatýldýðý gibi çýkarýlmalý ve
yerel düzenlemelere uygun
þekilde atýlmalýdýr.
Uyarı! Pilin çıkartın önce cihazın elektrik
kaynağıyla bağlantısını kesin.
Tercihen motor durana kadar cihazı
çalıştırarak pili boşaltın.
Toz bölmesini çıkartın (3).
Düz bıçak tornavidası kullanarak, pil
kapağının açılabilmesi ve
çıkartılabilmesi için pil kapağını (12)
şarj bağlantısının (9) üzerindeki
çentiğin içine doğru itin.
Pili cihazdan çıkartmak için pil
mahfazasının tutucularını tutun.
Pilleri, uçlar kısa devre yapmayacak
şekilde uygun bir paketleme ile
yerleştirin.
Pili servis acentenize veya yerel
yeniden dönüşüm istasyonuna
götürün.
Uyarı! Pil bir kere çıkarıldıktan sonra
yeniden takılamaz.
81

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents