Download Print this page

Rengøring Og Vedligeholdelse - Black & Decker Dustbuster Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Læs brugsanvisningen
omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug.
Funktioner (fig. A)
1. Afbryder
2. Udløserknap
3. Støvbeholder
4. Ophængningsstrop
Fig. A
5. Sprækkemundstykke (V2401/V2405/
V2405B/V3605/V3605G/V4899/
V4890C/V4890CN/V6090C)
6. Børstemundstykke (V2401/V2405/
V2405B/V3605/V3605G/V4899/
V4890C/V4890CN/V6090C)
Samling
V2401/V2405/V2405B/V3605/V3605G/
V4899/V4890C/V4890CN/V6090C –
Montering af tilbehøret
(fig. A & B)
Disse modeller er udstyret med følgende
tilbehør:
- Et spalteværktøj (5) til fine mellemrum
- Et børsteværktøj (6) til møbler og
trapper
Gør følgende for at montere en tilbehørsdel:
Tag det aktuelle tilbehør af
apparatet.
Påsæt det ønskede tilbehør foran på
apparatet.
Du kan opbevare det andet tilbehør ved
at klikke det på tilbehørsholderen.
Montering af begge tilbehørsdele:
Skub spalteværktøjet ind i børsten.
Tryk tilbehørsdelene ned, til de
klikker på plads.
Anvendelse
Apparatet kan oplades, mens det er
placeret på et arbejdsbord eller
ophængt på væggen ved hjælp af
den medfølgende vægkrog.
Før første ibrugtagning skal batteriet
oplades i mindst 16 timer.
Lad apparatet være tilsluttet
opladeren, når det ikke er i brug.
Opladning af batteriet (fig. A)
Sørg for, at apparatet er slukket.
Batteriet vil ikke blive opladet, hvis
støvsugeren er tændt.
Sæt opladerstikket (8) i opladerens
kontakt (9) på bagsiden af apparatet.
Sæt opladeren (7) i stikkontakten.
Oplad apparatet i mindst 16 timer.
Under opladningen kan opladeren blive
varm. Det er normalt og er ikke noget
problem. Apparatet kan være tilsluttet
opladeren på ubestemt tid.
Advarsel! Sæt ikke batteriet til
opladning ved omgivende temperaturer
under 4 °C eller over 40 °C.
Start og stop (fi5 D)
Tænd værktøjet ved at skyde
afbryderen (1) fremad.
Sluk apparatet ved at skyde
afbryderen tilbage.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel! Rens regelmæssigt filtrene.
Rengøring af støvbeholderen og
filtrene (fig. E & F)
Filtrene kan bruges igen og bør renses
jævnligt.
Tryk på udløserknappen (2), og tag
støvbeholderen (3) ud.
Tøm støvbeholderen.
Fjern filtrene (10 & 11) ved at dreje
dem med uret.
Vask filtrene i varmt sæbevand.
Beholderen kan også vaskes, hvis
det er nødvendigt. Dyp ikke
apparatet ned i vand.
Sørg for, at støvbeholderen og
filtrene tørrer helt.
Sæt filtrene (10 & 11) på plads igen
ved at dreje dem mod uret, til de er
låst på plads.
Sæt støvbeholderen ind i apparatet
igen. Sørg for, at støvbeholderen
klikker på plads.
Advarsel! Benyt aldrig apparatet uden
filtrene. Der kan kun opnås optimal
støvopsamling med rene filtre og en tom
støvbeholder.
DANSK
45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading