Download Print this page

Rengøring Og Vedligeholdelse; Beskyttelse Af Miljøet - Black & Decker NV19XXYZ Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Advarsel! Sæt ikke batteriet til opladning
ved omgivende temperaturer under 10 °C
eller over 40 °C.
Start og stop (fig. D)
Tænd værktøjet ved at skyde
u
afbryderen (1) fremad.
Sluk apparatet ved at skyde
u
afbryderen tilbage.
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel! Rens regelmæssigt filtrene.
Rengøring af støvbeholderen og
filtrene (fig. E & F)
Filtrene kan bruges igen og bør renses
jævnligt.
Fjern støvbeholderen (2) ved at dreje
u
mod uret.
Tøm støvbeholderen.
u
Fjern filterholderen (8) ved at dreje
u
det mod uret.
Vask filtrene i varmt sæbevand.
u
Beholderen kan også vaskes, hvis det
er nødvendigt. Dyp ikke apparatet ned
i vand.
Sørg for, at støvbeholderen og
u
filtrene tørrer helt.
Monter filterholderen (8) på apparatet,
u
ved at deje med uret indtil den låser fast.
Sæt støvbeholderen ind i apparatet
u
igen. Sørg for, at støvbeholderen
klikker på plads.
Advarsel! Benyt aldrig apparatet uden
filtrene. Der kan kun opnås optimal
støvopsamling med rene filtre og en tom
støvbeholder.
Udskiftning af filtrene
Filtrene skal udskiftes hver sjette til
niende måned, samt hvis de er slidte
eller beskadigede. Udskiftningsfiltre fås
hos din Black & Decker-forhandler
(katalognummer: VF60).
Fjern de gamle filtre som beskrevet
u
ovenfor.
Sæt de nye filtre i som beskrevet
u
ovenfor.
DANSK
Beskyttelse af miljøet
Z
Separat indsamling.
Dette produkt må ikke
bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du en dag skal udskifte dit
Black & Decker produkt, eller hvis du
ikke skal bruge det længere, må du ikke
bortskaffe det sammen med
husholdningsaffald. Dette produkt skal
z
være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte
produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer.
Genbrugte materialer
forebygger miljøforurening og
nedbringer behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for
separat indsamling af elektriske
husholdningsprodukter på kommunale
lossepladser eller hos den forhandler,
som du købte produktet af.
Black & Decker har en facilitet til
indsamling og genbrug af
Black & Decker-produkter, når deres
levetid er slut. Få fordelen ved denne
service ved at returnere produktet til en
autoriseret tekniker, der samler værktøj
sammen på vores vegne.
Du kan få oplyst den nærmeste
autoriserede tekniker ved at kontakte det
lokale Black & Decker-kontor på den
adresse, der er angivet i denne
brugsanvisning. Alternativt findes der en
liste over autoriserede Black & Decker-
teknikere og oplysninger om vores
eftersalgsservice og kontaktpersoner på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Batteri (fig. G)
Z
Når produktet bortskaffes, skal
batteriet tages ud som beskrevet
herunder og bortskaffes i
overensstemmelse med
gældende miljøbestemmelser.
63

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker NV19XXYZ

This manual is also suitable for:

Nv48xxyzNv24xxyzNv36xxyzNv60xxyzNv72xxyz