Download  Print this page

Rengøring Og Vedligeholdelse - Black & Decker CV1205 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Fig. A
7. Sprækkemundstykke
8. Børstemundstykke
Installation
Montering af opladervægholderen
på væggen (fig. B)
Opladervægholderen kan monteres på et
arbejdsbord eller på væggen og er
derved et praktisk opbevarings- og
opladningssted for apparatet.
Montering
Montering af tilbehøret (fig. A & C)
Disse modeller er udstyret med følgende
tilbehør:
et spalteværktøj (7) til fine mellemrum
u
Et børsteværktøj (8) til møbler og trapper
u
Gør følgende for at montere en tilbehørsdel:
Tag det aktuelle tilbehør af apparatet.
u
Påsæt det ønskede tilbehør foran på
u
apparatet.
Brug
Før første ibrugtagning skal batteriet
u
oplades i mindst 24 timer.
Sæt apparatet i opladervægholderen,
u
når det ikke er i brug.
Opladning af batteriet (fig. B)
Sørg for, at apparatet er slukket.
u
Batteriet vil ikke blive opladet, hvis
støvsugeren er tændt.
Sæt apparatet i opladervægholderen
u
som vist.
Forbind opladeren til stikkontakten.
u
Tænd for kontakten.
Opladningsindikatoren (6) lyser.
Oplad apparatet i mindst 24 timer.
u
Under opladningen kan opladeren blive
varm. Det er normalt og er ikke noget
problem. Apparatet kan være tilsluttet
opladeren på ubestemt tid.
Opladningsindikatoren lyser, så længe
apparatet er tilsluttet den tændte oplader.
Advarsel! Sæt ikke batteriet til opladning
ved omgivende temperaturer under 10 °C
eller over 40 °C.
DANSK
Start og stop (fig. D)
Tænd apparatet ved at skyde
u
afbryderen (1) fremad.
Sluk apparatet ved at skyde
u
afbryderen tilbage.
CV1205/CV9605 - Optimering af
sugeevnen (fig. E)
For at holde sugeevnen optimal skal man
rense filteret med jævne mellemrum.
Drej hjulet (5) et par omgange for at
u
ryste tilstoppet støv ud af filteret (9).
Rengøring og vedligeholdelse
Advarsel! Rens regelmæssigt filtrene.
Rengøring af støvbeholderen og
filtrene (fig. F - J)
Filtrene kan bruges igen og bør renses
jævnligt.
Tryk på udløserknappen (2), og fjern
u
støvbeholderen (3) (fig. F).
Tøm støvposen (fig. G).
u
Fjern filtrene (9 & 10) ved at dreje
u
dem med uret (fig. H).
Børst løst støv af filtrene.
u
Vask filtrene i varmt sæbevand (fig. I).
u
Beholderen kan også vaskes, hvis
det er nødvendigt. Neddyp ikke
apparatet i vand (fig. J).
Sørg for, at støvbeholderen og filtrene
u
tørrer helt.
Sæt filtrene (9 & 10) på plads igen
u
ved at dreje dem mod uret, til de er
låst på plads.
Sæt støvbeholderen ind i apparatet
u
igen. Sørg for, at støvbeholderen
klikker på plads.
Advarsel! Benyt aldrig apparatet uden
filtrene. Der kan kun opnås optimal
støvopsamling med rene filtre og en tom
støvbeholder.
CV1205/CV7205/CV9605 -
Rengøring af udstødningsfilteret
(fig. K)
Åbn dækslet (11).
u
Fjern filteret (12) fra indskæringen.
u
Vask filteret i varmt sæbevand.
u
Sørg for, at filteret er tørt.
u
Sæt filteret i igen (12).
u
Luk dækslet.
u
59

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading