Download  Print this page

Advertisement

Översikt
Aktiva 3D-glasögon måste registreras på TV:n.
Om du använder de aktiva 3D-glasögonen med en annan TV måste de
omregistreras.
Steg
1
Ta bort batteriets isolerande
remsa innan du använder
produkten första gången.
2
När du första gången använder
de aktiva 3D-glasögonen ska
du hålla dem inom ett avstånd
på 50 cm från TV:n, starta TV:n
och hålla in  (ström)-
knappen/indikatorn i
2 sekunder. De aktiva
3D-glasögonen slås på och
registrering startar
( (ström)-knappen/
indikatorn blinkar grönt och
gult). När registreringen är klar
visas ett meddelande längst
ner till höger på skärmen i
5 sekunder och indikatorn lyser grönt i 3 sekunder. Denna
process behöver bara utföras en gång.
Om registreringen misslyckas stängs de aktiva
3D-glasögonen av automatiskt. Om detta inträffar ska du
upprepa det ovanstående.
Starta och stänga av
Starta: Tryck en gång på strömknappen.
Stänga av: Håll in strömknappen i 2 sekunder.
Isolerande
remsa
 (ström)-
knapp/indikator
SE
SE
5

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: