Download  Print this page

Advertisement

Oversikt
Aktive 3D Briller må registreres til TV-en.
Når du bruker Aktive 3D Briller med en annen TV, må du utføre registreringen på
nytt.
Trinn
1
Fjern batteriets isoleringsark
før du bruker produktet for
første gang.
2
Når du bruker Aktive 3D Briller
for første gang, hold brillene
innenfor et område på 50 cm
fra TV-en og slå på TV-en og
hold  (Strøm)-knappen/-
indikatoren i 2 sekunder. Aktive
3D Briller slås på og
registreringen starter
( (Strøm)-knappen/-
indikatoren blinker grønt og
gult). Når registreringen er
ferdig, vises en melding i nedre
høyre av skjermen i 5 sekunder,
og indikatoren lyser grønt i
3 sekunder. Dette kreves bare
én gang.
Dersom registreringen
mislykkes, slås Aktive 3D Briller
av automatisk. I dette tilfellet,
gjentar du trinnene over.
For å slå på og av
For å slå på: Trykk på strømknappen.
For å slå av: Hold strømknappen inne i 2 sekunder.
Isolerings-
ark
 (Strøm)
knapp/indikator
NO
NO
5

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: