Download  Print this page

Advertisement

 Brug ikke de Aktive 3D-briller, hvis du lider
af lysfølsomhed, hjertekomplikationer eller
generelt har en dårlig fysik.
 Vær omhyggelig med ikke at skade øjnene
med brillestængerne, når du bærer de
Aktive 3D-briller.
 Flimren eller blinken kan forekomme ved
belysning fra nogle lysstofrør, LED-lamper
osv.
- Når du bruger Aktive 3D-briller og eller
spiller 3D-videobilleder eller
SimulView™-indhold under nogle typer
lysstofrør, LED-lamper osv., kan der
forekomme flimmer eller blinken. Denne
flimren eller blinken kan udløse
epileptiske anfald eller besvimelse
(lysfølsomhed) hos en meget lille
procentdel af befolkningen. Hvis du
bemærker en sådan flimren eller
blinken, skal du STRAKS tage de Aktive
3D-briller af og holde op med at se eller
afspille 3D-videobilleder eller
SimulView™-indhold. Denne flimren
eller blinken kan udløse hidtil upåagtet
epileptiske symptomer eller besvimelser
hos personer, der ellers ikke har haft
nogen tilfælde af besvimelse eller
epilepsi. Hvis du har epilepsi eller har
haft besvimelsesanfald af nogen art, skal
du konsultere din læge, inden du
begynder at se eller afspille 3D-
videobilleder eller SimulView™-indhold.
Hvis du oplever nogen af de følgende
helbredssymptomer, mens du bruger
Active 3D Glasses, skal du STRAKS tage
de Aktive 3D-briller af og holde op med
at at se eller afspille 3D-videobilleder
eller SimulView™-indhold og konsultere
din læge, inden du fortsætter:
svimmelhed, ændret syn, tics i øjne eller
muskler, disorientering, kramper eller
besvimelse samt enhver ufrivillig
bevægelse eller kramper.
 Bortskaf batterier på en miljøvenlig måde.
Visse regioner kan have særlige regler for
bortskaffelse af batterier. Kontakt din
lokale myndighed.
DK
4
Vedligeholdelse af dine
briller
 Tør brillerne forsigtigt med en blød klud.
 Genstridige pletter kan fjernes med en
klud fugtet med en opløsning af mild
sæbe og varmt vand.
 Hvis du bruger en kemisk forbehandlet
klud, skal du sørge for at følge
anvisningerne på pakken.
 Brug aldrig kraftige opløsningsmidler som
fortynder, alkohol eller benzin til
rengøring.

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: