Download  Print this page

Advertisement

Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć
pewność, że bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki. W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwaga
Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi
zasadami bezpieczeństwa w celu
zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i
uniknięcia uszkodzenia mienia.
Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku
nieprawidłowego założenia baterii.
Podczas zakładania baterii należy
przestrzegać prawidłowej biegunowości.
Używać wyłącznie baterii CR2025.
Ostrzeżenie
 Nie wkładać aktywnych okularów 3D do
ognia.
 Nie demontować aktywnych okularów 3D.
 Nie używać, ładować, przechowywać ani
pozostawiać aktywnych okularów 3D w
pobliżu źródeł ognia albo w miejscach o
wysokiej temperaturze, np. w
bezpośrednim świetle słonecznym albo w
samochodzie wystawionym na działanie
światła słonecznego.
 Nie pozwalać, aby do wnętrza aktywnych
okularów 3D dostała się woda lub inne
ciała obce.
 Nie narażać baterii na działanie zbyt
wysokich temperatur przez ekspozycję na
słońce, ogień itp.
Wskazówki odnośnie
użytkowania
 Działanie aktywnych okularów 3D polega
na odbiorze sygnałów radiowych z
telewizora.
 Nieprawidłowe działanie może wystąpić,
jeśli:
– Aktywne okulary 3D nie są skierowane
na telewizor
– Pomiędzy aktywnymi okularami 3D i
telewizorem znajdują się przeszkody
– W pobliżu znajdują się inne urządzenia
radiowe działające na częstotliwości 2,4
GHz, takie jak internetowe punkty
dostępu czy kuchenki mikrofalowe,
mogące powodować zakłócenia.
 Należy oglądać telewizor z użyciem
aktywnych okularów 3D z głową
ustawioną prosto naprzeciwko telewizora.
 W przypadku leżenia lub przechylenia
głowy efekt 3D lub kolory mogą być
zakłócone.
Wskazówki odnośnie
bezpieczeństwa
 Tego produktu wolno używać wyłącznie
do oglądania obrazu wideo 3D na
kompatybilnym telewizorze Sony.
 Niektóre osoby mogą odczuwać
dyskomfort (uczucie napięcia w oczach,
zmęczenie, mdłości) podczas korzystania z
tego produktu. Firma Sony zaleca, aby
robić regularne przerwy podczas
oglądania obrazu wideo 3D lub grania w
stereoskopowe gry 3D. Długość i
częstotliwość koniecznych przerw
powinna być uzależniona od potrzeb
konkretnej osoby. Użytkownik sam musi
określić najlepszą metodę. W przypadku
PL
PL
3

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: