Download  Print this page

Advertisement

Overzicht
De Actieve 3D Bril moet op de tv worden geregistreerd.
Wanneer u de Actieve 3D Bril met een andere tv gebruikt, moet u opnieuw
registreren.
Stappen
1
Verwijder de isolatiefolie van
de batterij voordat u het
product voor de eerste maal
gebruikt.
2
Wanneer u de Actieve 3D Bril
de eerste maal gebruikt, houdt
u de bril binnen een afstand
van 50 cm van de tv en
schakelt u de tv in. Houd de
 (aan/uit)-knop/aanduiding
gedurende 2 seconden
ingedrukt. De Actieve 3D Bril
wordt ingeschakeld en de
registratie gaat van start.
(De  (aan/uit)-knop/
aanduiding knippert groen en
geel). Zodra de registratie
voltooid is, verschijnt een bericht gedurende 5 seconden in
de benedenrechterhoek van het scherm en licht de
aanduiding gedurende 3 seconden groen op. Dit proces
hoeft slechts eenmaal te worden uitgevoerd.
Als de registratie mislukt, wordt de Actieve 3D Bril
automatisch uitgeschakeld. Herhaal in dit geval de
bovenvermelde stappen.
In- en uitschakelen
Inschakelen: Druk één keer op de aan/uit-knop.
Uitschakelen: Houd de aan/uit-knop gedurende 2 seconden ingedrukt.
 (aan/uit)-
knop/aanduiding
Isolatie-
folie
NL
NL
5

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: