Download  Print this page

Advertisement

myproduct) за най-новата информация.
Зрението на малките деца (особено на
тези под шест години) все още се
развива. Консултирайте се с вашия
лекар (например педиатър или очен
лекар) преди да позволите на малки
деца да гледат 3D видео изображения
или да играят на стереоскопични 3D
игри. Възрастните трябва да наблюдават
малките деца, за да се уверят, че се
спазват препоръките, описани по-горе.
 Не изпускайте и не променяйте
активните 3D очила.
 Ако активните 3D очила се счупят,
дръжте парчетата настрани от устата
или очите си.
 Внимавайте да не прищипете пръстите
си в пантите, когато сгъвате рамките на
очилата.
 Пазете продукта от деца, за да не го
погълнат по невнимание.
 Гледайте телевизора на разстояние
повече от три пъти по височината на
екрана на телевизора.
 При определено осветление може да се
появи примигване. Ако това се случи,
намалете или изключете осветлението.
 Не използвайте активните 3D очила, ако
има фоточувствителност, сърдечни
проблеми или сте в недобро
здравословно състояние.
 Внимавайте да не нараните очите си с
рамките на очилата, когато носите
активните 3D очила.
 Трептене или примигване под
определено флуоресцентно или
светодиодно осветление и др.
- Когато използвате активните 3D
очилата и гледате или играете на 3D
видео изображения или SimulView™
съдържание при определено
флуоресцентно или светодиодно
осветление и др., може да се
наблюдава трептене или примигване
на светлината. Това трептене или
примигване може да задейства
епилептични пристъпи или загуба на
съзнание (фоточувствителност) при
много малък процент хора. Ако
забележите такова трептене или
примигване, НЕЗАБАВНО свалете
активните 3D очила и спрете да
BG
4
гледате или играете на 3D видео
изображения или SimulView™
съдържание. Това трептене или
примигване може да задейства
неоткрити преди това епилептични
симптоми или пристъпи при хора,
които не са имали пристъпи или
епилепсия преди това. Ако имате
епилептично заболяване или сте
имали пристъпи от някакъв вид, се
посъветвайте с вашия лекар, преди да
гледате или играете на 3D видео
изображения или SimulView™
съдържание. Ако усетите някои от
следните здравословни симптоми,
докато използвате активните 3D
очила, НЕЗАБАВНО свалете активните
3D очила и спрете да гледате или
играете на 3D видео изображения или
SimulView™ съдържание и се
консултирайте с вашия лекар, преди
да продължите: замаяност, променено
зрение, трептене в очите или
мускулите, загуба на съзнание,
дезориентация, пристъпи или други
неволни движения или конвулсии.
 Изхвърляйте батериите, като се
съобразявате с околната среда. В
определени региони изхвърлянето на
батериите може да е нормативно
регулирано. Моля, свържете се с
ваашите местни власти.
Поддръжка на очилата
 Бършете очилата внимателно с мека
кърпа.
 Упоритите петна може да се премахнат с
кърпа, леко навлажнена в разтвор от
мек сапун и топла вода.
 Ако използвате предварително
третирана с химически разтвор кърпа,
уверете се, че следвате инструкциите на
опаковката.
 Никога не използвайте за почистване
силни разтвори, например разтворител,
алкохол или бензин.

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: