Download  Print this page

Advertisement

Yderligere oplysninger
Fejlfinding
I tilfælde af et problem henvises til i-Manual/Hjælpevejledning på dit tv.
Specifikationer
Batteritype
CR2025 lithium-mangandioxidbatteri
Fortsat brugstid (ca.)
100 timer
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Oplysninger om varemærker
 "SimulView" er et varemærke tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.
 Bluetooth®-ordmærket og logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver anvendelse af
sådanne mærker anvendes af Sony Corporation under licens. Andre varemærker og
handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
DK
6

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: