Download  Print this page

Advertisement

Steg
1
Ta bort batteriets isolerande
remsa innan du använder
produkten första gången.
2
När du första gången använder
de aktiva 3D-glasögonen ska
du hålla dem inom ett avstånd
på 50 cm från TV:n, starta TV:n
och hålla in  (ström)-
knappen/indikatorn i
2 sekunder. De aktiva
3D-glasögonen slås på och
registrering startar
( (ström)-knappen/
indikatorn blinkar grönt och
gult). När registreringen är klar
visas ett meddelande längst
ner till höger på skärmen i
5 sekunder och indikatorn lyser
grönt i 3 sekunder. Denna
process behöver bara utföras
en gång.
Om registreringen misslyckas
stängs de aktiva 3D-
glasögonen av automatiskt.
Om detta inträffar ska du
upprepa det ovanstående.
Starta och stänga av
Starta: Tryck en gång på strömknappen.
Stänga av: Håll in strömknappen i 2 sekunder.
SE
6
 (ström)-
knapp/indikator
Isolerande
remsa

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: