Download  Print this page

Advertisement

Doplňkové informace
Řešení problémů
V případě problému nahlédněte do příručky i-Manual/Uživatelská příručka
vašeho televizoru.
Specifikace
Typ baterie
Baterie CR2025 typu oxid manganičitý-lithium
Doba souvislého provozu (přibl.)
100 hodin
Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Informace o ochranných známkách
 „SimulView" je ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment Inc.
 Slovní značka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv
využívání těchto značek společností Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní obchodní
značky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
CZ
6

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: