Download  Print this page

Advertisement

Genel Bakış
Aktif 3D Gözlüğün televizyona kaydedilmesi gerekir.
Aktif 3D Gözlüğü başka bir televizyonla kullanırken tekrar kaydetmek gerekir.
Adımlar
1
Ürünü ilk kez kullanmadan
önce pilin yalıtım yaprağını
çıkartın.
2
Aktif 3D Gözlüğü ilk kez
kullanırken, gözlüğü
televizyondan en fazla 50 cm
mesafede tutun, televizyonu
açın ve  (Güç) tuşunu/ışığını
2 saniye boyunca basılı tutun.
Aktif 3D Gözlük açılır ve
kaydetme işlemi başlar
( (Güç) tuşu/ışığı yeşil ve sarı
renkte yanıp söner. Kaydetme
işlemi bittiğinde, ekranın sağ
altında 5 saniye boyuna bir
mesaj görüntülenir ve ışık
3 saniye boyunca yeşil yanar.
Bu işlemin sadece bir kez
yapılması gerekir.
Kaydetme işlemi başarısız
olursa, Aktif 3D Gözlük
otomatik olarak kapanır. Bu
durumda yukarıdaki işlemleri
tekrarlayın.
Açmak ve kapatmak için
Açmak için: Güç tuşuna bir kez basın.
Kapatmak için: Güç tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutun.
TR
6
 (Güç)
tuşu / ışığı
Yalıtım
yaprağı

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: