Download  Print this page

Advertisement

 Flimring eller blinkende lys under noe
fluorescerende belysning, LED-belysning
osv.
- Når du bruker Aktive 3D-briller og ser på
eller spiller 3D-videobilder eller
SimulView™-innhold under noe
fluorescerende belysning, LED-
belysning, e.l., kan flimrende eller
blinkende lys oppstå. Denne flimringen
eller blinkingen kan utløse epileptiske
anfall eller blackout (fotofølsomhet) hos
en liten prosent av mennesker. Hvis du
ser slik flimring eller blinking, skal du ta
av Aktive 3D-briller UMIDDELBART og
slutte å se på eller spille 3D-videobilder
eller SimulView™-innhold. Denne
flimringen eller blinkingen kan utløse
tidligere uoppdagede epileptiske
symptomer eller anfall hos personer
som ikke har hatt anfall eller epilepsi
tidligere. Hvis du lider av epilepsi eller
har hatt anfall, skal du kontakte legen
før du ser på eller spiller 3D-videobilder
eller SimulView™-innhold. Dersom du
opplever noen av følgende
helsesymptomer mens du bruker Aktive
3D-briller, skal du ØYEBLIKKELIG ta av
Aktive 3D-briller og slutte å se på eller
spille 3D-videobilder eller SimulView™-
innhold og ta kontakt med legen din før
du fortsetter: svimmelhet, endret syn,
øye- eller muskelsammentrekninger, tap
av bevissthet, forvirring, desorientering,
anfall eller eventuell ufrivillig bevegelse
eller krampeanfall.
 Kast batterier på en miljøvennlig måte. I
visse områder kan kasting av batterier
være regulert. Ta kontakt med dine lokale
myndigheter.
Vedlikehold av brillene
 Tørk forsiktig av brillene med en myk klut.
 Vanskelige flekker kan fjernes med en klut
som er lett fuktet med løsning av mild
såpe og varmt vann.
 Hvis du bruker en klut som er kjemisk
forhåndsbehandlet, må du følge
anvisningene på pakken.
 Bruk aldri sterke løsemidler som tynner,
alkohol eller benzen for rengjøring.
NO
4

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: