Download  Print this page

Advertisement

Přehled
Aktivní 3D brýle je třeba v televizoru zaregistrovat.
Když budete aktivní 3D brýle používat s jiným televizorem, je nezbytné je
zaregistrovat znovu.
Kroky
1
Před prvním použitím
produktu sejměte z baterie
izolační fólii.
2
Pokud používáte aktivní 3D
brýle poprvé, přidržte brýle ve
vzdálenosti do 50 cm od
televizoru, zapněte televizor a
přidržte tlačítko/indikátor
 (Napájení) po dobu
2 sekund. Aktivní 3D brýle se
zapnou a registrace bude
zahájena. (Tlačítko/indikátor
 (Napájení) bude blikat
zeleně a žlutě). Jakmile bude
registrace dokončena, objeví
se v pravé spodní části
obrazovky na 5 sekund zpráva
a indikátor se na 3 sekundy
rozsvítí zeleně. Tento proces je vyžadován pouze jednou.
Pokud se registrace nezdaří, aktivní 3D brýle se automaticky
vypnou. V takovém případě zopakujte postup uvedený
výše.
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí: Jednou krátce stiskněte tlačítko napájení.
Vypnutí: Na 2 sekundy podržte tlačítko napájení.
 (Napájení)
tlačítko/indikátor
Izolační
fólie
CZ
CZ
5

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: