Download  Print this page

Advertisement

Forsiktig
Les disse sikkerhetsinstruksene for å sikre din
egen personlige sikkerhet og forhindre
eiendomsskade.
Det er en fare for eksplosjon hvis batteriet
ikke skiftes ut riktig.
Sjekk at du har riktig polaritet når du setter
inn batteriet.
Bruk bare et batteri av type CR2025.
Advarsel
 Ikke plasser Aktive 3D Briller i åpen ild.
 Ikke demonter Aktive 3D Briller.
 Ikke bruk, lad opp, oppbevar eller la Aktive
3D Briller ligge nær en ild, eller på steder
med høy temperatur, f.eks. i direkte sollys
eller i soloppvarmede biler.
 Ikke la vann eller fremmedobjekter komme
inn i Aktive 3D Briller.
 Batterier må ikke utsettes for overdreven
hete, som solskinn, ild eller lignende.
Forholdsregler for bruk
 Aktive 3D Briller fungerer ved at de mottar
RF-signaler fra TV-en.
 Feilaktig operasjon kan skje dersom:
– Aktive 3D Briller ikke vender mot TV-en
– Hvis det er gjenstander som blokkerer
banen mellom Aktive 3D Briller og TV-en
– Hvis det er andre RF-
kommunikasjonsenheter som bruker 2,4
GHz, for eksempel, Internett-
tilkoblingspunkt eller mikrobølgeovner,
i nærheten da dette kan påvirke ytelsen
av disse.
 Se på TV-en mens du bruker Aktive 3D
Briller, med ansiktet vendt mot TV-en i rett
vinkel.
 3D-effekten er utilstrekkelig og fargen på
skjermen forskyves når du ligger ned eller
holder hodet i en vinkel.
Sikkerhetsforholdsregler
 Du bør kun bruke dette produktet for å se
på 3D-videobilder på et kompatibelt Sony-
fjernsyn.
 Noen personer kan oppleve ubehag (som
slitne øyne, tretthet eller kvalme) når de
bruker dette produktet. Sony anbefaler at
alle seere tar regelmessige pauser mens de
ser på 3D-videobilder eller spiller
stereoskopiske 3D-spill. Hvor lenge og ofte
man bør ta en pause varierer fra person til
person. Du må selv bestemme hva som
fungerer best for deg. Hvis du opplever
noe slags ubehag, bør du slutte å bruke
dette produktet og ikke se på 3D-
videobilder inntil ubehaget forsvinner. Ta
kontakt med en lege hvis du mener det er
nødvendig. Du bør også lese gjennom (i)
bruksanvisningen til fjernsynet ditt, samt
eventuell annen enhet eller media som
brukes med fjernsynet og (ii) websiden vår
(http://www.sony-europe.com/
myproduct) for den mest oppdaterte
informasjonen. Synet til små barn (spesielt
de som er under seks år) er fremdeles
under utvikling. Ta kontakt med legen din
(som en barnelege eller øyelege) før du lar
små barn se på 3D-videobilder eller spille
stereoskopiske 3D-spill. Voksne bør ha
oppsyn med barn for å sørge for at de
følger anbefalingene nevnt over.
 Ikke slipp Aktive 3D Briller i bakken eller
endre.
 Dersom Aktive 3D Briller blir ødelagt, må
du holde ødelagte biter unna munn og
øyne.
 Vær forsiktig så du ikke klemmer fingrene
dine i hengslene når du bøyer
endestykkene.
 Hold dette produktet utenfor barns
rekkevidde, så det ikke svelges ved et
uhell.
 Se på TV-en fra en avstand som er over tre
ganger TV-ens skjermhøyde.
 I visse lysforhold kan det oppstå flimring.
Demp eller slå av lyset dersom dette skjer.
 Ikke bruk Aktive 3D Briller hvis du har
fotofølsomhet, hjerteproblemer eller
andre helseproblemer.
 Vær forsiktig så du ikke skader øynene
med endestykkene på brillene når du
bruker Aktive 3D Briller.
NO
NO
3

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: