Download  Print this page

Advertisement

servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van elektrisch en elektronisch
materiaal. Voor alle andere batterijen
verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe
de batterij veilig uit het product te
verwijderen.
Overhandig de batterij aan het
desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen. Voor meer details in
verband met het recyclen van dit product of
batterij, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie het
belast met de verwijdering van huishoudelijk
afval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Opgelet
Lees deze veiligheidsinstructies voor uw
persoonlijke veiligheid en om schade te
voorkomen.
Als de batterij niet correct wordt vervangen,
is er risico op ontploffing.
Let op de juiste polariteit wanneer u de
batterij plaatst.
Gebruik alleen een batterij van het type
CR2025.
Waarschuwing
 Gooi de Actieve 3D Bril niet in een vuur.
 Neem de Actieve 3D Bril niet uit elkaar.
 Gebruik, laad, bewaar of laat de Actieve 3D
Bril niet nabij een vuur of op plaatsen met
een hoge temperatuur, zoals in direct
zonlicht of in door de zon verhitte auto's.
 Zorg ervoor dat er geen water of vreemd
materiaal in de Actieve 3D Bril komt.
 Batterijen mogen niet worden
blootgesteld aan te hoge temperaturen,
bijvoorbeeld zonneschijn, vuur en
dergelijke.
Voorzorgsmaatregelen
voor gebruik
 De Actieve 3D Bril wordt bediend door
ontvangst van RF-signalen van de tv.
 De Actieve 3D Bril werkt niet goed als:
– deze niet naar de tv is gericht
– er voorwerpen in de weg staan tussen
de Actieve 3D Bril en de tv
– als er andere 2,4 GHz RF-
communicatieapparaten zoals een
Internet AP of magnetron, enz. in de
buurt zijn. Dit kan hun prestatie
beïnvloeden.
 Kijk naar de tv met behulp van de Actieve
3D Bril, die zich recht tegenover de tv
bevindt.
 Het 3D-effect vermindert en de kleur van
het scherm wijzigt wanneer u neerligt of
uw hoofd schuin houdt.
Voorzorgsmaatregelen
 U mag dit product uitsluitend gebruiken
voor het bekijken van 3D-videobeelden op
een compatibele televisie van Sony.
 Sommige mensen kunnen ongemakken
ondervinden (zoals vermoeidheid van de
ogen, vermoeienis of misselijkheid)
wanneer ze dit product gebruiken. Sony
raadt alle kijkers aan om regelmatig een
pauze in te lassen wanneer ze naar 3D-
videobeelden kijken of stereoscopische
3D-spellen spelen. De lengte en frequentie
van deze noodzakelijke pauzes verschillen
van persoon tot persoon. U moet beslissen
wat voor u het beste is. Als u ongemakken
ervaart, dient u het gebruik van dit
product en het bekijken van 3D-
videobeelden te stoppen tot de
ongemakken verdwijnen. Raadpleeg een
arts indien u dit nodig acht. U dient ook (i)
de instructiehandleiding van uw televisie
evenals van alle andere apparaten of
media die u met uw televisie gebruikt en
(ii) onze website te raadplegen.
(http://www.sony-europe.com/
myproduct) voor de recentste informatie.
Het zicht van jonge kinderen (vooral die
jonger dan zes) is nog in volle
ontwikkeling. Raadpleeg uw arts (zoals
een kinderarts of oogarts) voordat u jonge
kinderen toelaat om 3D-videobeelden te
NL
NL
3

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDG-BT500A

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: