Download  Print this page

Advertisement

tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta,
jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on
ostettu.
Varo
Lue nämä turvallisuusohjeet oman
turvallisuutesi varmistamiseksi ja
omaisuusvahinkojen välttämiseksi.
Räjähdysvaara, jos paristo asetetaan väärin
paikalleen.
Varmista paristoa asennettaessa, että
napaisuus tulee oikein.
Käytä ainoastaan CR2025-tyypin paristoa.
Varoitus
 Älä laita aktiivisia 3D-laseja tuleen.
 Älä pura aktiivisia 3D-laseja.
 Älä käytä, lataa, säilytä tai jätä aktiivisia 3D-
laseja avotulen lähelle tai suoraan
auringonpaisteeseen, auringon
kuumentamaan autoon tai muuhun
paikkaan, jossa lämpötila on korkea.
 Älä päästä vettä tai vieraita esineitä
aktiivisiin 3D-laseihin.
 Älä jätä paristoja alttiiksi kuumuudelle,
kuten auringonpaisteelle tai avotulelle.
Käytön varotoimet
 Aktiiviset 3D-lasit toimivat
vastaanottamalla RF-signaaleja
televisiosta.
 Toimintahäiriöitä voi esiintyä, jos:
– Aktiiviset 3D-lasit eivät ole televisioon
päin
– Jos aktiivisten 3D-lasien ja television
välillä on niiden välisen yhteyden estäviä
esineitä
– Jos lähistöllä on Internet-tukiasema,
mikroaaltouuni tai muita 2,4 GHz:n
taajuudella toimivia RF-viestintälaitteita,
ne voivat vaikuttaa niiden
suorituskykyyn.
 Katso televisiota aktiivisilla 3D-laseilla
suoraan televisiota kohti kääntyneenä.
 3D-tehoste on riittämätön ja kuvaruudun
väri vaihtuu, kun katselet makuuasennossa
tai kallistat päätäsi.
Varotoimet
 Tätä tuotetta saa käyttää vain 3D-
videokuvan katseluun yhteensopivasta
Sony-televisiosta.
 Tämän tuotteen käyttäminen saattaa
aiheuttaa joillekin ihmisille vaivoja (kuten
silmien rasitusta, väsymystä tai
pahoinvointia). Sony suosittelee, että
kaikki katsojat pitävät säännöllisesti
taukoja 3D-videokuvien katselun tai
stereoskooppisten 3D-pelien pelaamisen
aikana. Tarvittavien taukojen pituus ja
tiheys vaihtelevat eri henkilöillä. Päätä itse,
mikä itsellesi sopii parhaiten. Jos koet
epämukavuutta, lopeta tämän tuotteen
käyttö ja 3D-videokuvien katselu, kunnes
epämukava olo menee ohi. Ota yhteys
lääkäriin, jos uskot sen olevan tarpeen.
Katso myös uusimmat tiedot (i) television
ja muiden sen kanssa käytettävien
laitteiden käyttöohjeista ja (i)
sivustostamme (http://www.sony-europe.
com/myproduct). Pienten lasten (etenkin
alle kuusivuotiaiden) näkökyky ei ole vielä
täysin kehittynyt. Neuvottele lääkärin
(kuten lastenlääkärin tai silmälääkärin)
kanssa, ennen kuin annat pienten lasten
katsella 3D-videokuvia tai pelata
stereoskooppisia 3D-pelejä. Aikuisten
tulee valvoa pieniä lapsia ja varmistaa, että
he noudattavat edellä mainittuja
suosituksia.
 Älä pudota aktiivisia 3D-laseja tai tee niihin
muutoksia.
 Jos aktiiviset 3D-lasit rikkoutuvat, pidä
rikkoutuneet palat poissa suusta ja
silmistä.
 Varo sankoja kääntäessäsi, etteivät sormet
jää puristuksiin saranoihin.
 Pidä tämä tuote lasten ulottumattomissa
niin, etteivät he vahingossa niele sitä.
 Katso televisiota etäisyydeltä, joka on
vähintään kolme kertaa television
kuvaruudun korkeus.
 Tietyissä valaistusolosuhteissa voi esiintyä
välkkymistä. Jos näin käy, himmennä valoa
tai sammuta se.
FI
FI
3

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: