Download  Print this page

Advertisement

Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia problemów należy skorzystać z i-Manual/Przewodnik
pomocniczy w telewizorze.
Dane techniczne
Typ baterii
Bateria litowo-manganowa CR2025
Ciągły czas pracy (ok.)
100 godzin
Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Informacja o znakach towarowych
 „SimulView" jest znakiem towarowym Sony Computer Entertainment Inc.
 Słowo i logo Bluetooth® stanowią własność Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków
przez Sony Corporation odbywa się na mocy licencji. Pozostałe znaki i nazwy towarowe
należą do odpowiednich właścicieli.
PL
6

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: