Download  Print this page

Advertisement

Ochelari 3D activi
Unde se află eticheta de
identificare
Etichetele cu numărul modelului, data
fabricaţiei (lună/an) şi tensiunea de
alimentare (în conformitate cu regulile de
siguranţă în vigoare) se află în partea
posterioară a produsului sau pe ambalaj.
Producătorul acestui aparat este: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea
aparatului cu legislația Uniunii Europene
pot fi adresate: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice
intrebări legate de service sau de
garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce însoţesc
aparatul.
Prin prezenta, Sony Corp., declară că aparatul
Ochelari 3D activi este în conformitate cu
cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi
pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Evacuarea la deşeuri a ochelarilor
3D activi
Dezafectarea
echipamentelor
electrice și electronice
vechi (Se aplică pentru
ţările membre ale
Uniunii Europene si
pentru alte ţări
europene cu sisteme
de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
RO
2
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu
menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice și
electronice. Asigurându-vă că acest produs
este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului și a sănătăţii umane, dacă
produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător.
Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să contactaţi primăria din
orașul dumneavoastră, serviciul de
salubritate local sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
Evacuarea la deşeuri a bateriilor
Dezafectarea bateriilor
uzate (aplicabil în
Uniunea Europeană și
alte ţări europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria acestui produs nu
trebuie considerată reziduu menajer. Pe
anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se
pot asocia simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu și pentru sănătatea
umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de
către manipularea și eliminarea greșită a
acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va
ajuta la conservarea resurselor naturale. În
cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită
o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de
către personalul specializat din centrele de
service. Pentru a vă asigura că bateriile vor fi
dezafectate corespunzător, predaţi produsulul
la sfârșitul duratei de funcţionare la centrele de
colectare pentru deșeuri electrice și
electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să
consultaţi secţiunea în care este explicat
modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei
din produs.

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: