Download  Print this page

Advertisement

Ďalšie informácie
Riešenie problémov
V prípade problémov si pozrite príručku i-Manual/Príručka v TV prijímači.
Technické parametre
Typ batérie
CR2025 – batéria na báze lítia a oxidu manganičitého
Čas nepretržitej prevádzky (pribl.)
100 hodín
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez ohlásenia.
Informácie o ochranných známkach
 „SimulView" je ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
 Slovná značka a logá Bluetooth® sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek
použitie týchto značiek zo strany spoločnosti Sony Corporation sa realizuje na základe
licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných
vlastníkov.
SK
6

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: