Download  Print this page

Advertisement

Aktív 3D szemüveg
Az azonosító címke helye
A típusszám, a gyártási idő (hónap/év) és az
áramellátás (a vonatkozó biztonsági
szabályoknak megfelelően feltüntetett)
típusának címkéje a termék hátulján vagy a
csomagoláson találhatók.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075
Japán), vagy megbízottja gyártotta.
Az Európai Unió jogszabályai alapján a
termékbiztonsággal kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
A Sony Corp. ezzennel kijelenti, hogy az Aktív
3D szemüveg teljesíti az alapvető
követelményeket és más 1999/5/EK
irányelvben meghatározott vonatkozó
rendelkezéseket.
További információkat a következő
weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Az aktív 3D szemüveg
hulladékkezelése
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként való
eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív
HU
2
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Használt elemek
hulladékkezelése
Feleslegessé vált
elemek hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a
szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg)
vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az
elem 0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-
nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása,
csak az arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy
biztosítható legyen az elem megfelelő
kezelése, a termékének elhasználódásakor
jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: