Download  Print this page

Advertisement

Övrig information
Felsökning
Om ett fel uppstår, se i-Manual/Hjälpguide på TV:n.
Specifikationer
Batterityp
CR2025 litium-brunstensbatteri
Kontinuerlig driftstid (ca)
100 timmar
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Varumärkesinformation
 "SimulView" är ett varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.
 Bluetooth-ordmärket och -logotyperna® ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av
sådana märken av Sony Corporation sker under licens. Övriga varumärken och varunamn
tillhör deras respektive ägare.
SE
6

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: