Download  Print this page

Advertisement

information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet blev købt.
Forsigtig
Læs disse sikkerhedsinstruktioner af hensyn
din personlige sikkerhed og for at forebygge
tingskade.
Fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes
forkert.
Overhold den korrekte polaritet ved isætning
af batteriet.
Brug kun CR2025 batteri.
Advarsel
 Læg ikke de Aktive 3D-briller i åben ild.
 Adskil ikke de Aktive 3D-briller.
 De Aktive 3D-briller må ikke bruges,
oplades eller efterlades i nærheden af
åben ild eller på steder med høj
temperatur, i f.eks. direkte sollys eller i
biler, der står i solen.
 Sørg for, at der ikke kommer vand eller
fremmedlegemer ind i de Aktive 3D-briller.
 Batterier må ikke udsættes for ekstrem
varme som f.eks. solskin, brand eller
lignende.
Forholdsregler ved brug
 De Aktive 3D-briller fungerer ved at
modtage RF-signaler fra tv'et.
 De kan fungere forkert, hvis:
– De Aktive 3D-briller ikke vender mod
tv'et
– Hvis der er genstande, som blokerer
vejen mellem de Aktive 3D-briller og
tv'et
– Hvis der er andre 2.4GHz RF
kommunikationsenhed såsom et
internet-adgangspunkt mikrobølgeovn
eller lignende i nærheden, kan dette
påvirke deres præstationer.
 Når du vil se tv med de Aktive 3D-briller,
skal du kigge direkte på tv'et.
 3D-effekten vil være utilstrækkelig, og
skærmens farve vil ændre sig, hvis man
ligger ned eller vipper hovedet.
Sikkerhedsforanstaltninger
 Du bør kun bruge dette produkt til at se
3D-videobilleder på et kompatibelt tv fra
Sony.
 Nogle mennesker kan opleve ubehag
(såsom anstrengte øjne, træthed eller
kvalme) ved brug af dette produkt. Sony
anbefaler, at alle seere tager regelmæssige
pauser, mens de ser 3D-videobilleder eller
spiller stereoskopiske 3D-spil. Længden og
hyppigheden af de nødvendige pauser vil
variere fra person til person. Du må selv
beslutte, hvad der fungerer bedst. Hvis du
oplever nogen form for ubehag, skal du
stoppe med at bruge dette produkt og se
3D-videobilleder, indtil ubehaget er forbi;
gå til læge, hvis du tror det er nødvendigt.
Du bør også gennemgå (i)
betjeningsvejledningen for dit tv samt
enhver anden enhed eller medie, der
anvendes til dit fjernsyn, og (ii) vores
hjemmeside
(http://www.sony-europe.com/
mitprodukt) for de seneste oplysninger.
Synet hos børn (især dem under seks år) er
stadig under udvikling. Rådfør dig med din
læge (såsom en børnelæge eller
øjenlæge), før du giver små børn til at se
3D-videobilleder eller spille stereoskopiske
3D-spil. Voksne bør overvåge små børn for
at sikre, at de følger de anbefalinger, der er
anført ovenfor.
 De Aktive 3D-briller kan ikke tåle at blive
tabt eller ændret.
 Hvis de Aktive 3D-briller går i stykker, skal
du forhindre, at der kommer skår i mund
eller øjne.
 Pas på ikke at få fingrene i klemme i
hængslerne, når du bøjer brillestængerne.
 Hold dette produkt utilgængeligt for børn,
så det ikke sluges ved en fejl.
 Se tv på en afstand af mere end tre gange
tv-skærmens højde.
 Under visse lysforhold kan der forekomme
flimmer. Hvis dette sker, kan du dæmpe
eller slukke lyset.
DK
DK
3

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: