Download  Print this page

Advertisement

bekijken of stereoscopische 3D-spellen te
spelen. Volwassenen dienen toezicht te
houden op jonge kinderen om er zeker
van te zijn dat ze zich aan de hierboven
vermelde aanbevelingen houden.
 Laat Actieve 3D Bril niet vallen of wijzig
hem niet.
 Als de Actieve 3D Bril stuk is, houdt u de
gebroken stukken uit de buurt van uw
mond of ogen.
 Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld
raken tussen de scharnieren wanneer u de
brilarmen buigt.
 Houd dit product uit de buurt van
kinderen zodat het niet per vergissing
wordt ingeslikt.
 Bekijk de tv van op een afstand die meer
dan drie maal die is van de hoogte van het
televisiescherm.
 Onder bepaalde lichtomstandigheden kan
flikkeren voorkomen. Als dit gebeurt, dimt
u het licht of schakelt u het licht uit.
 Gebruik de Actieve 3D Bril niet als u
lichtgevoelig bent of hartcomplicaties of
een slechte fysieke conditie heeft.
 Wees voorzichtig zodat u de ogen niet
beschadigt met de brilarmen wanneer u
de Actieve 3D Bril gebruikt.
 Flikkerend of flitsend onder bepaalde
fluorescerende of LED-verlichting, enz.
- Wanneer u de Actieve 3D-bril gebruikt
en 3D-videobeelden of SimulView™
inhoud bekijkt of speelt bij bepaalde
fluorescerende of LED-verlichting, enz.
kunt u flikkerende of flitsende lichten
waarnemen. Dit flikkeren of flitsen kan
epileptische aanvallen of black-outs
(lichtgevoeligheid) veroorzaken bij een
heel klein deel van de bevolking. Als u
zulke flikkeringen of flitsen waarneemt,
moet u de Actieve 3D-bril
ONMIDDELLIJK afzetten en stoppen met
het bekijken of spelen van 3D-
videobeelden of SimulView™-inhoud.
Dit flikkeren of flitsen kunnen voorheen
niet waargenomen epileptische
symptomen of aanvallen veroorzaken
bij mensen die nog nooit aan epilepsie
hebben geleden. Als u in een
epileptische toestand komt of aanvallen
van welke aard ook hebt, moet u uw arts
raadplegen voordat u 3D-videobeelden
NL
4
of SimulView™-inhoud bekijkt of speelt.
Als u een van de volgende
gezondheidsklachten ervaart tijdens het
gebruik van de Actieve 3D-bril, dan
moet u de Actieve 3D-bril
ONMIDDELLIJK afzetten en stoppen met
het bekijken of spelen van 3D-
videobeelden of SimulView™-inhoud en
uw arts raadplegen voordat u opnieuw
kijkt: duizeligheid, verstoord
gezichtsvermogen, oog- of
spiercontracties, bewustzijnverlies,
desoriëntatie., aanvallen of om het even
welke onvrijwillige bewegingen of
stuiptrekkingen.
 Gooi batterijen weg op een
milieuvriendelijke manier. In bepaalde
regio's kunnen specifieke voorschriften
zijn voor het weggooien van batterijen.
Raadpleeg uw lokale overheid.
Onderhoud van uw Bril
 Veeg de Bril voorzichtig af met een zachte
doek.
 Hardnekkige vlekken kunnen worden
verwijderd met een licht vochtige doek
met een oplossing van zachte zeep en
warm water.
 Als u een op voorhand chemisch
behandelde doek gebruikt, volg dan de
instructies op de verpakking.
 Gebruik nooit sterke oplosmiddelen zoals
verdunner, alcohol of benzine voor het
schoonmaken.

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Sony TDG-BT500A

This manual is also suitable for:

Tdg-bt400a

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: