Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 44

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

suomi

ilmanlaadun tunnistin vilkkuu punaisena muutaman ensimmäisen minuutin ajan merkkinä siitä,
että tunnistin mittaa ympäröivän ilman laatua. Noin viiden minuutin jälkeen ilmanlaadun
tunnistimen merkkivalo muuttuu vihreäksi, jos ilmanlaatu on hyvä tai se vaihtuu punaiseksi, jos
ilmanlaatu on heikko (Kuva 10).
BoostPower: laite käy suurella nopeudella 0 minuuttia (BoostPower -valo palaa), jonka
,
jälkeen SmartAir-ohjaus tulee käyttöön automaattisesti (BoostPower-valo sammuu ja
SmartAir-ohjausvalo syttyy) (Kuva 11).
Nopeus: laite toimii valitsemallasi nopeudella.
,
-
= hidas nopeus
-
= keskinopeus
-
= suuri nopeus

Pysäytä laite painamalla toiminnonvalintapainiketta kunnes valmiustilavalo syttyy (Kuva 1).

Irrota pistoke pistorasiasta.
Ajastintoiminto
1
Liitä pistoke pistorasiaan ja valitse haluamasi toiminto ja asetukset edellä annettujen ohjeiden
mukaan.

Paina ajastinpainiketta ja valitse käyttöaika (1,  tai 8 tuntia) (Kuva 1).
Vastaava ajastinvalo syttyy (Kuva 1).
,
Kun haluat poistaa ajastimen käytöstä, paina ajastinpainiketta kunnes ajastinvalo sammuu.
,
Kun määritetty aika on kulunut, laite menee automaattisesti valmiustilaan.
,
Huomautus: Jos haluat keskeyttää ilmanpuhdistuksen ennen kuin määritetty aika on kulunut, paina
toiminnonvalintapainiketta kunnes valmiustilavalo syttyy.
AC4062/AC4052
1
Työnnä pistoke pistorasiaan.

Paina laitteen virtapainiketta. (Kuva 15)

Aseta nopeuden liukusäädin haluttuun nopeuteen: hidas nopeus, keskinopeus tai suuri
nopeus (Kuva 16).
-
= hidas nopeus
-
= keskinopeus
-
= suuri nopeus
Vastaavan nopeuden merkkivalo syttyy.
,

Kun haluat sammuttaa laitteen ja irrottaa pistokkeen, paina laitteen virtapainiketta.
Puhdistus ja hoito
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta.
Älä puhdista laiteen runkoa, hiukkassuodatinta tai kaasusuodatinta vedellä, muulla nesteellä tai
puhdistusaineella.
Runko
Puhdista säännöllisesti runko sisä-ja ulkopuolelta, jotta pöly ei pääse kerääntymään laitteeseen.
1
Pyyhi pölyt laitteen rungosta kuivalla, pehmeällä liinalla.

Puhdista ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot pölynimurilla.
Ilmanlaadun tunnistin
Jos ilmanlaadun tunnistin on likainen, se toimii epäluotettavasti.

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: