Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 74

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

norsk
7
Skift ut gassfilteret hvis det ikke fjerner lukt raskt og effektivt lenger.
,
Nye gassfiltre finnes under følgende typenummer:
,
-
AC4115 for CleanAir System AC4054/AC4052
-
AC4116 for CleanAir System AC4064/AC4062
Fjerne filtrene
Tips:Plasser apparatet mot en vegg for bedre stabilitet når du fjerner eller setter på plass filtrene.
1
Plasser fingrene i fordypningene i sidepanelene. Trekk forsiktig den øvre delen av apparatet
(1), og løft deretter panelet oppover og fjern de (2) (fig. 3).

Hold i håndtakene på begge sider av partikkelfilteret, og skyv det forsiktig filteret ut av
apparatet for å fjerne det. (fig. 4)

Skyv gassfilteret ut av apparatet for å fjerne det (fig. 18).
Du kan bare fjerne gassfilteret etter at du har fjernet partikkelfilteret.
,

Skyv forfilteret ut av apparatet for å fjerne det (fig. 19).
Sett på plass filtrene
Tips: Plasser apparatet mot en vegg for bedre stabilitet når du fjerner eller setter på plass filtrene.
Merk: Kontroller at du setter på plass filtrene i riktig posisjon (med pilen pekende oppover).
Merk: Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsenhet. Hvis du ikke har montert partikkelfilteret, gassfilteret
og frontpanelet ordentlig, kan du ikke slå på apparatet.
1
Skyv gassfilteret inn i apparatet. (fig. 5)

Skyv partikkelfilteret inn i apparatet (fig. 6).

Skyv forfilteret inn i apparatet. (fig. 20)

Skyv den nederste kanten inn først (1) og trykk deretter den øverste delen () på plass for å
sette på frontpanelet (fig. 7).
garanti og service
Hvis du trenger service eller informasjon, kan du gå til Philips' Internett-sider på www.philips.com
eller ta kontakt med Philips' kundestøtte der du er (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis
det ikke finnes noen Philips-kundestøtte der du bor, kan du ta kontakt med den lokale Philips-
forhandleren eller serviceavdelingen ved Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
miljø
Ikke kast apparatet som restavfall når det ikke kan brukes lenger. Lever det på en
,
gjenvinningsstasjon. Ved å gjøre dette hjelper du til med å ta vare på miljøet (fig. 21).
vanlige spørsmål
I dette avsnittet finner du en oversikt over de vanligste spørsmålene som stilles om apparatet. Hvis
du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, kan du ta kontakt med kundestøtten der du bor.

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: