Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 90

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

svEnskA
90
Fråga
Varför luktar det bränt
när apparaten är
påslagen?
Svar
Det kanske är något fel på apparaten. Slå av apparaten och dra ur
kontakten. Ta med apparaten till en Philips-återförsäljare eller ett av
Philips auktoriserat serviceombud.
Det kanske är något fel på apparaten. Slå av apparaten och dra ur
kontakten. Ta med apparaten till en Philips-återförsäljare eller ett av
Philips auktoriserat serviceombud.

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: