Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 19

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Spørgsmål
Hvorfor fungerer
blæserne ikke, selvom
apparatet er sat i
stikkontakten og tændt?
Hvorfor laver apparatet
en mærkelig støj, når det
kører?
Hvorfor kommer der en
brændt lugt fra apparatet,
når det kører?
Svar
Måske er der en funktionsfejl i apparatet. Sluk for det, og tag stikket
ud af stikkontakten. Kontakt din Philips-forhandler for eftersyn/
reparation.
Måske er forfilteret tilstoppet. Rens forfilteret (se afsnittet "Rengøring
og vedligeholdelse").
Måske har du glemt at fjerne emballagen fra et nyt filter. Fjern
plastikken, før du tænder for apparatet igen.
Luftindtaget eller -udtaget kan være blokeret af fremmedlegemer.
Fjern blokeringen.
Måske er der en funktionsfejl i apparatet. Sluk for det, og tag stikket
ud af stikkontakten. Kontakt din Philips-forhandler for eftersyn/
reparation.
Måske er der en funktionsfejl i apparatet. Sluk for det, og tag stikket
ud af stikkontakten. Kontakt din Philips-forhandler for eftersyn/
reparation.
DAnsk
19

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: