Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 65

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Het apparaat gebruiken
AC4064/AC4054
1
Steek de stekker in het stopcontact.
Het stand-bylampje gaat branden (fig. 8).
,

Druk een of meerdere keren op de functieselectieknop om de gewenste functie en instelling
te selecteren (fig. 9).
Het bijbehorende lampje gaat aan en het stand-bylampje gaat uit.
SmartAir Control: de ingebouwde luchtsensor bepaalt de luchtkwaliteit van de omgeving en
,
selecteert automatisch de beste snelheid. Nadat u de SmartAir Control-functie hebt
geselecteerd, knippert de luchtkwaliteitsindicator rood om aan te geven dat de luchtsensor
de luchtkwaliteit van de omgeving aan het meten is. Als de luchtkwaliteit goed is, wordt de
luchtkwaliteitsindicator na ongeveer 5 minuten groen. De indicator wordt rood als de
luchtkwaliteit slecht is (fig. 10).
BoostPower: het apparaat werkt 0 minuten op hoge snelheid (het BoostPower-lampje is
,
aan) en schakelt vervolgens automatisch over op SmartAir Control (het BoostPower-lampje
gaat uit en het SmartAir Control-lampje gaat aan) (fig. 11).
Snelheid: het apparaat werkt op de door u geselecteerde snelheid.
,
-
= lage snelheid
-
= gemiddelde snelheid
-
= hoge snelheid

Als u het apparaat wilt uitzetten, druk dan op de functieselectieknop totdat het stand-
bylampje gaat branden (fig. 12).

Haal de stekker uit het stopcontact.
Timerfunctie
1
Steek de stekker in het stopcontact en selecteer de gewenste functie en instelling zoals
hierboven beschreven.

Druk op de timerknop om de gebruikstijd in te stellen (1, 4 of 8 uur) (fig. 13).
Het bijbehorende timerlampje gaat aan (fig. 14).
,
U kunt de timer uitschakelen door de timerknop ingedrukt te houden totdat het timerlampje
,
uitgaat.
Als de ingestelde tijd is verstreken, schakelt het apparaat automatisch naar de stand-bymodus.
,
Opmerking: Als u het luchtverversingsproces wilt beëindigen voordat de ingestelde tijd is verstreken, houd
dan de functieselectieknop ingedrukt totdat het stand-bylampje gaat branden.
AC4062/AC4052
1
Steek de stekker in het stopcontact.

Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen. (fig. 15)

Stel met de snelheidsregelaar de gewenste snelheid in: laag, gemiddeld of hoog (fig. 16).
-
= lage snelheid
-
= gemiddelde snelheid
-
= hoge snelheid
Het bijbehorende lampje gaat aan.
,

Druk op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen en haal vervolgens de stekker uit
het stopcontact.
nEDErlAnDs
65

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: