Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 68

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

nEDErlAnDs
68
garantie en service
Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website
(www.philips.com), of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt
het telefoonnummer in het 'worldwide guarantee'-vouwblad). Als er geen Customer Care Centre in
uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer of neem dan contact op met de afdeling Service van Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
Milieu
Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar
,
lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op
die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving (fig. 21).
veelgestelde vragen
In dit hoofdstuk vindt u de meestgestelde vragen over het apparaat. Als u het antwoord op uw
vraag niet kunt vinden, neem dan contact op met het Customer Care Centre in uw land.
Algemeen:
Vraag
Waarom werkt de
geselecteerde functie
of de timermodus
niet?
Waarom werkt het
apparaat niet?
Waarom komt de
schone lucht niet
gelijkmatig uit de
luchtuitlaat?
Waarom worden
geuren niet goed
verwijderd?
Antwoord
Het apparaat staat in de stand-bymodus of is uitgeschakeld.
Er is een probleem met de aansluiting. Controleer of de stekker goed in
het stopcontact zit.
Het apparaat is mogelijk uitgeschakeld. AC4064/AC4054: druk op de
functieselectieknop. AC4062/AC4052: druk op de aan/uitknop.
Het deeltjesfilter, het gasfilter of het voorpaneel zijn niet goed geplaatst.
Plaats de filters en het voorpaneel opnieuw.
Als u de bovenstaande zaken hebt gecontroleerd maar het apparaat het
nog steeds niet doet, is het wellicht defect. Haal de stekker uit het
stopcontact en breng het apparaat naar uw Philips-dealer of een door
Philips geautoriseerd servicecentrum.
Het voorfilter zit mogelijk verstopt. Maak het voorfilter schoon (zie
hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').
U bent mogelijk vergeten de plastic wikkel van een nieuw filter te
verwijderen. Verwijder de plastic wikkel voordat u het apparaat weer
inschakelt.
De luchtinlaat of -uitlaat wordt geblokkeerd door een extern voorwerp.
Verwijder het voorwerp dat de luchtinlaat of -uitlaat blokkeert.
Het gasfilter is vies of heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Maak
het gasfilter schoon (zie hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud') of
vervang het (zie hoofdstuk 'Filters vervangen').

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: