Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 43

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on suuria lämpötilanvaihteluita, koska laitteen sisään voi
,
kertyä kosteutta.
Aseta laite vähintään kahden metrin päähän muista sähkölaitteista, jotta se ei aiheuta häiriöitä
,
radioaaltoja käyttäviin laitteisiin, kuten televisioihin, radioihin ja radio-ohjattuihin kelloihin.
Laitteessa on turvajärjestelmä. Jos et ole asettanut hiukkassuodatinta, kaasusuodatinta ja
,
etupaneelia kunnolla, et voi käynnistää laitetta.
Jos sisäilman laatu on heikko, (esimerkiksi tupakoinnin, ruuanlaiton tai remontin takia) on
,
suositeltavaa avata ikkunat parantamaan ilmanvaihtoa laitetta käytettäessä.
Laite on tarkoitettu vain kotitalouksien normaaleihin käyttöolosuhteisiin.
,
Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa, tai paikoissa, joissa ympäristön
,
lämpötila on korkea, kuten keittiöissä.
Laite ei poista häkää. (CO)
,
Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta
käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista
tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.
Käyttöönotto
Kaasusuodattimen asettaminen
Kaasusuodatinta lukuun ottamatta laite toimitetaan kaikki suodattimet asennettuina.
Vinkki: Aseta laite seinää vasten paremman tuen saamiseksi kun poistat tai asetat suodattimia.
Huomautus: Varmista, että asetat suodattimet oikeaan asentoon (nuoli osoittaa ylöspäin).
Huomautus: Laitteessa on turvajärjestelmä. Laitetta ei voi käynnistää, jos hiukkassuodatinta,
kaasusuodatinta ja etupaneelia ei ole asennettu kunnolla.
1
Laita sormet sivupaneelien syvennyksiin. (Kuva )

Nosta varovasti etupaneelin yläosaa laitteesta pois päin (1) ja irrota sitten paneeli nostamalla
sitä ylöspäin () (Kuva ).

Poista hiukkassuodatin tarttumalla suodattimen molemmilla puolilla oleviin kahvoihin ja vedä
varovasti suodatin pois laitteesta. (Kuva )

Poista kaasusuodattimesta kaikki pakkausmateriaali ja työnnä suodatin paikalleen
laitteeseen. (Kuva 5)
Kaasusuodattimen voi asentaa vasta kun hiukkassuodatin on poistettu.
,
5
Aseta hiukkassuodatin työntämällä sitä laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikoilleen (Kuva 6).
6
Kiinnitä etupaneeli takaisin asettamalla ensin alareuna paikoilleen(1) ja paina sitten yläreuna
kiinni () (Kuva 7).
Käyttö
AC4064/AC4054
1
Työnnä pistoke pistorasiaan.
Valmiustilan merkkivalo syttyy (Kuva 8).
,

Valitse haluamasi toiminto ja asetukset painamalla toiminnonvalintapainiketta vähintään
kerran (Kuva 9).
Vastaavan toiminnon merkkivalo syttyy ja valmiusvalo sammuu.
SmartAir-ohjaus: Sisäänrakennettu ilmanlaadun tunnistin mittaa ympäröivän ilman laadun ja
,
valitsee automaattisesti sopivan nopeuden.Kun valitset SmartAir-ohjaustoiminnon,
suomi


Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: