Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 18

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

DAnsk
18
ofte stillede spørgsmål
Dette kapitel indeholde de mest almindeligt forekommende spørgsmål til apparatet. Hvis du ikke
kan finde svar på dit spørgsmål, må du kontakte dit lokale Philips Kundecenter.
Generelt:
Spørgsmål
Hvorfor fungerer den
valgte funktion/
tidsindstilling ikke?
Hvorfor virker
apparatet ikke?
Hvorfor kommer den
rensede luft ikke jævnt ud
af luftudtaget?
Hvorfor fjernes lugtene
ikke ordentligt?
Hvorfor fjernes
støvpartikler ikke
ordentligt?
Svar
Måske er apparatet i standby-tilstand eller slukket.
Der kan være problemer med strømforbindelsen. Kontrollér, om
stikket sidder ordentligt i stikkontakten.
Måske er der ikke tændt for apparatet. AC4064/AC4054: tryk på
funktionsknappen. AC4062/AC4052: tryk på on/off-knappen.
Partikelfilteret, luftfilteret eller frontpanelet er måske ikke korrekt
placeret. Sæt filtrene i og frontpanelet på igen.
Hvis du har kontrolleret ovennævnte og apparatet stadig ikke virker,
er der måske en funktionsfejl. Tag stikket ud af stikkontakten og
kontakt din Philips-forhandler.
Måske er forfilteret tilstoppet. Rens forfilteret (se afsnittet "Rengøring
og vedligeholdelse").
Måske har du glemt at fjerne emballagen fra et nyt filter. Fjern
plastikken, før du tænder for apparatet igen.
Luftindtaget eller -udtaget kan være blokeret af fremmedlegemer.
Fjern blokeringen.
Måske er luftfilteret snavset eller har udtjent sin levetid. Rens
luftfilteret (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse") eller udskift
det (se afsnittet "Udskiftning af filtre").
Måske bruger du apparatet i et rum, hvor luftkvaliteten er meget
dårlig. I så tilfælde skal du åbne vinduerne for at øge luftcirkulationen.
Måske bruger du apparatet i et rum, der er meget større, end
apparatet er beregnet til. Brug apparatet i et mindre rum. Den
anbefalede rumstørrelse er 20 m² for AC4054/AC4052 og 40 m² for
AC4064/AC4062.
Måske har partikelfilteret udtjent sin levetid. Kontrollér farven på
partikelfilteret (se afsnittet "Udskiftning af filtre"), og udskift om
nødvendigt filteret.
Måske bruger du apparatet i et rum, der er meget større, end
apparatet er beregnet til. Brug apparatet i et mindre rum. Den
anbefalede rumstørrelse er 20 m² for AC4054/AC4052 og 40 m² for
AC4064/AC4062.

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: