Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 85

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Använd inte apparaten i rum med stora temperaturförändringar, eftersom det kan bildas
,
kondens på apparatens insida.
För att förhindra störningar bör du placera apparaten på minst 2 m avstånd från elektriska
,
apparater med luftburna radiovågor, såsom tv-apparater, radioapparater och radiostyrda
klockor.
Apparaten är utrustad med en säkerhetsenhet. Om du inte har installerat partikelfiltret,
,
gasfiltret och frontpanelen på rätt sätt går det inte att slå på apparaten.
Om luftkvaliteten inomhus är dålig (p.g.a. rökning, matlagning eller efter renovering)
,
rekommenderar vi dig att öppna fönstren när du använder apparaten för att förbättra
luftcirkulationen.
Apparaten är endast avsedd för hemmabruk under normala förhållanden.
,
Använd inte apparaten i våta miljöer eller i miljöer med hög temperatur, såsom i badrum eller
,
kök.
Apparaten tar inte bort koloxid.
,
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om
apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker
att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
Före första användningen
Placera gasfiltret
Apparaten levereras med alla filter isatta på insidan, med undantag av gasfiltret.
Tips: Placera apparaten mot en vägg för bättre stabilitet när du tar bort eller sätter i filter.
Obs! Var noga med att sätta i filtren åt rätt håll (med pilen riktad uppåt).
Obs! Apparaten är utrustad med en säkerhetsenhet. Om du inte har installerat partikelfiltret, gasfiltret
och frontpanelen på rätt sätt går det inte att slå på apparaten.
1
Sätt fingrarna i handgreppen på sidopanelerna. (Bild 2)

Dra försiktigt av frontpanelens övre del från apparaten (1) och lyft sedan panelen uppåt för
att ta bort den () (Bild ).

Ta bort partikelfiltret genom att fatta tag i filterhandtagen på båda sidor och försiktigt dra ut
filtret ur apparaten. (Bild 4)

Ta bort allt förpackningsmaterial från gasfiltret och skjut in filtret i apparaten. (Bild 5)
Du kan endast sätta i gasfiltret efter att du har tagit bort partikelfiltret.
,
5
När du ska sätta i partikelfiltret skjuter du in det i apparaten (ett klickljud hörs) (Bild 6).
6
Sätt tillbaka frontpanelen genom att först sätta i nederkanten (1) och sedan trycka den övre
delen på plats () (Bild 7).
Använda apparaten
AC4064/AC4054
1
Sätt in kontakten i vägguttaget.
Lampan för viloläge tänds (Bild 8).
,

Tryck på knappen för funktionsval en eller flera gånger och välj önskad funktion och
inställning (Bild 9).
Motsvarande lampa tänds och lampan för viloläge släcks.
svEnskA
85

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: