Download  Print this page

Türkçe - Philips AC4052 User Manual

Clean air system
Hide thumbs

Advertisement

Genel açıklamalar (Şek. 1)
Hava girişi
A
Hava çıkışı
B
Kontrol paneli AC4064/AC4054
C
1 Bekleme ışığı
2 SmartAir Kontrol ışığı
3 BoostPower ışığı
4 Düşük, orta ve yüksek hız ışıkları
5 Hava kalitesi göstergesi
6 Fonksiyon seçim düğmesi
7 Zamanlayıcı ışıkları (1, 4 veya 8 saatlik)
8 Zamanlayıcı düğmesi
Kontrol paneli AC4062/AC4052
D
1 Açma/kapama düğmesi
2 Düşük, orta ve yüksek hız ışıkları
3 Hız seçim düğmesi
Ön panel
E
Parçacık filtresi (ESP filtre)
F
Ön filtre
G
Gaz filtresi (Zeolite filtre)
H
Hava kalitesi sensörü (Ön filtrenin alt kısmında)
I
Corona field charger
J
Yuva
K
Cihazın gövdesi
L
Kol
M
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Cihazı prize takmadan önce, cihazın arka kısmında belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimiyle
,
uygunluğunu kontrol edin.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in
,
yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
Elektrik kordonu, fişi veya diğer parçaları hasar görmüş cihazları kesinlikle kullanmayın.
,
Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da
,
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar
da dahil) kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
,
Cihaza güç vermek için kullanılan prizin bağlantıları sorunluysa, cihazın fişi ısınır.
,
Cihazı bağlantılarında sorun olmayan bir prize taktığınızdan emin olun.
Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
,
Cihazın arkasından ve her iki tarafından en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.
,
Hava giriş ve çıkışını engellemeyin, örn. hava çıkışının üzerine veya hava girişinin önüne hiçbir
,
cisim koymayın.
Cihazın (özellikle hava giriş ve çıkışının) sert cisimlerle darbe almasını önleyin.
,
Cihazı her zaman arkasındaki kol veya her iki tarafındaki tutma yerleri aracılığıyla kaldırın veya
,
taşıyın.
Hava giriş veya çıkışına parmağınızı ya da herhangi bir cisim sokmayın.
,
Cihazın içine su veya herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin.
,
Mekan içinde duman türü böcek ilacı kullanıldığında veya yağlı atıkların olduğu, tütsü yanan,
,
sigaradan çıkan kıvılcımların olduğu veya kimyasal buharların bulunduğu yerlerde cihazı
kesinlikle çalıştırmayın.
türkçE
91

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips AC4052

  Related Manuals for Philips AC4052

  Related Content for Philips AC4052

This manual is also suitable for:

Ac4054Ac4062Ac4064A3ac40-01p