Download Print this page

Philips AC4052 User Manual: Türkçe

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Genel açıklamalar (Şek. 1)
Hava girişi
A
Hava çıkışı
B
Kontrol paneli AC4064/AC4054
C
1 Bekleme ışığı
2 SmartAir Kontrol ışığı
3 BoostPower ışığı
4 Düşük, orta ve yüksek hız ışıkları
5 Hava kalitesi göstergesi
6 Fonksiyon seçim düğmesi
7 Zamanlayıcı ışıkları (1, 4 veya 8 saatlik)
8 Zamanlayıcı düğmesi
Kontrol paneli AC4062/AC4052
D
1 Açma/kapama düğmesi
2 Düşük, orta ve yüksek hız ışıkları
3 Hız seçim düğmesi
Ön panel
E
Parçacık filtresi (ESP filtre)
F
Ön filtre
G
Gaz filtresi (Zeolite filtre)
H
Hava kalitesi sensörü (Ön filtrenin alt kısmında)
I
Corona field charger
J
Yuva
K
Cihazın gövdesi
L
Kol
M
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Cihazı prize takmadan önce, cihazın arka kısmında belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimiyle
,
uygunluğunu kontrol edin.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in
,
yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkili kişiler tarafından değiştirilmesini
sağlayın.
Elektrik kordonu, fişi veya diğer parçaları hasar görmüş cihazları kesinlikle kullanmayın.
,
Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da
,
zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar
da dahil) kullanılmamalıdır.
Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
,
Cihaza güç vermek için kullanılan prizin bağlantıları sorunluysa, cihazın fişi ısınır.
,
Cihazı bağlantılarında sorun olmayan bir prize taktığınızdan emin olun.
Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
,
Cihazın arkasından ve her iki tarafından en az 10 cm boşluk bırakılmalıdır.
,
Hava giriş ve çıkışını engellemeyin, örn. hava çıkışının üzerine veya hava girişinin önüne hiçbir
,
cisim koymayın.
Cihazın (özellikle hava giriş ve çıkışının) sert cisimlerle darbe almasını önleyin.
,
Cihazı her zaman arkasındaki kol veya her iki tarafındaki tutma yerleri aracılığıyla kaldırın veya
,
taşıyın.
Hava giriş veya çıkışına parmağınızı ya da herhangi bir cisim sokmayın.
,
Cihazın içine su veya herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin.
,
Mekan içinde duman türü böcek ilacı kullanıldığında veya yağlı atıkların olduğu, tütsü yanan,
,
sigaradan çıkan kıvılcımların olduğu veya kimyasal buharların bulunduğu yerlerde cihazı
kesinlikle çalıştırmayın.
türkçE
91

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: