Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 17

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Udskift luftfilteret, hvis det ikke længere fjerner lugte hurtigt og grundigt.
,
Nye luftfiltre kan bestilles med følgende numre:
,
-
AC4115 til CleanAir System AC4054/AC4052
-
AC4116 til CleanAir System AC4064/AC4062
Udtagning af filtre
TipsStil apparatet op ad en væg, så det står mere stabilt, mens du fjerner eller isætter filtre.
1
Sæt dine fingre i fordybningerne på sidepanelerne. Træk forsigtigt toppen af frontpanelet af
apparatet (1), og løft derefter panelet opad for at fjerne det (2) (fig. 3).

Partikelfilteret fjernes ved at tage fat i filterets håndgreb på begge sider og forsigtigt trække
filteret ud af apparatet. (fig. 4)

Luftfilteret fjernes ved at trække det ud af apparatet (fig. 18).
Luftfilteret kan kun fjernes, efter partikelfilteret er blevet fjernet.
,

Forfilteret fjernes ved at trække det ud af apparatet (fig. 19).
Isætning af filtre
TipsStil apparatet op ad en væg, så det står mere stabilt, mens du fjerner eller isætter filtre.
Bemærk:Kontrollér, at filtrene sættes korrekt i (med pilen pegende opad).
Bemærk:Apparatet er udstyret med en sikkerhedsanordning, så det ikke kan startes, medmindre
partikelfilteret, luftfilteret og frontpanelet er sat korrekt på.
1
Skub luftfilteret ind i apparatet. (fig. 5)

Skub partikelfilteret ind i apparatet (fig. 6).

Skub forfilteret ind i apparatet. (fig. 20)

Frontpanelet sættes på igen ved at sætte den nederste kant i først (1) og derefter trykke den
øverste del på plads (2) (fig. 7).
garanti og service
For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips'
hjemmeside på adressen www.philips.com eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes
i vedlagte "World-Wide Guarantee" folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du
venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances
and Personal Care BV.
miljøhensyn
Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin
,
tid kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til
at beskytte miljøet (fig. 21).
DAnsk
17

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: