Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 27

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Γενική περιγραφή (Εικ. 1)
Είσοδος αέρα
A
Έξοδος αέρα
B
Πίνακας ελέγχου AC4064/AC4054
C
1 Λυχνία αναμονής
2 Λυχνία ελέγχου SmartAir
3 Λυχνία BoostPower
4 Λυχνίες ταχύτητας για χαμηλή, μέτρια και μεγάλη ταχύτητα
5 Ένδειξη ποιότητας αέρα
6 Κουμπί επιλογής λειτουργίας
7 Λυχνίες χρονοδιακόπτη (1, 4 ή 8 ώρες)
8 Κουμπί χρονοδιακόπτη
Πίνακας ελέγχου AC4062/AC4052
D
1 Κουμπί on/off
2 Λυχνίες ταχύτητας για χαμηλή, μέτρια και μεγάλη ταχύτητα
3 Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
Εμπρόσθιο τμήμα
E
Φίλτρο σωματιδίων (φίλτρο ESP)
F
Προφίλτρο
G
Φίλτρο αερίων (φίλτρο ζεόλιθου)
H
Αισθητήρας ποιότητας αέρα (κάτω από το προφίλτρο)
I
Φορτιστής πεδίου
J
Εσοχή
K
Κυρίως σώμα συσκευής
L
Λαβή
M
Σημαντικό
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στο πίσω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην
,
τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις
,
εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή
κινδύνου.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το φις έχουν υποστεί φθορά.
,
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
,
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με
,
τη συσκευή.
Εάν στην πρίζα που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση της συσκευής, τα καλώδια είναι
,
χαλαρά συνδεδεμένα, το φις της συσκευής αποκτά υψηλή θερμοκρασία. Βεβαιωθείτε ότι
συνδέετε τη συσκευή σε κατάλληλα συνδεδεμένη πρίζα.
Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη και
,
οριζόντια επιφάνεια.
Αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 10 εκ. πίσω από τη συσκευή καθώς και από τις
,
δύο πλευρές της.
Μην εμποδίζετε την είσοδο και έξοδο του αέρα τοποθετώντας, για παράδειγμα,
,
αντικείμενα στην έξοδο του αέρα ή μπροστά από την είσοδο του αέρα.
Αποφύγετε χτυπήματα στη συσκευή (ειδικά στην είσοδο και έξοδο αέρα) με
,
σκληρά αντικείμενα.
ΕλληνικΑ
7

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: