Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 47

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Kysymys
Miksi valittu toiminto
tai ajastus ei toimi?
Miksi laite ei toimi?
Miksi puhdas ilma ei
tule tasaisesti
ilmanpoistoaukosta?
Miksi hajut eivät poistu
kunnolla?
Miksi pölyhiukkaset
eivät poistu kunnolla?
Miksi tuulettimet eivät
toimi vaikka pistoke on
seinässä ja virta on
kytketty?
Miksi laitteesta kuuluu
outo ääni käytön
aikana?
Vastaus
Laite voi olla valmiustilassa tai virta on katkaistu.
Laitteeseen ei ehkä tule virtaa. Tarkista, että pistoke on kunnolla
pistorasiassa.
Laitteen virta saattaa olla katkaistu. Mallit AC4064/AC4054: paina
toiminnonvalintapainiketta. Mallit AC4062/AC4052: paina virtapainiketta.
Hiukkassuodatin, kaasusuodatin tai etupaneelit saattavat olla huonosti
paikoillaan. Aseta suodattimet ja etupaneeli uudelleen.
Jos olet tarkistanut edellä mainitut seikat eikä laite silti toimi, kyseessä voi
olla toimintahäiriö. Irrota pistoke ja vie laite Philips-jälleenmyyjälle tai
Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Esisuodatin saattaa olla tukkeutunut. Puhdista suodatin (lisätietoja on
luvussa Puhdistus ja huolto).
Muistitko poistaa uuden suodattimen muovikääreen? Poista kääre ennen
kuin käynnistät laitteen uudelleen.
Ylimääräiset esineet saattavat tukkia ilmanotto- tai ilmanpoistoaukon.
Poista tukoksen aiheuttaja.
Kaasusuodatin saattaa olla likainen tai sen käyttöaika on päättynyt.
Puhdista kaasusuodatin (lisätietoja on luvussa Puhdistus ja huolto) tai
vaihda se (lisätietoja on luvussa Suodattimen vaihtaminen).
Käytätkö laitetta huoneessa, jonka ilmanlaatu on hyvin heikko? Avaa siinä
tapauksessa ikkunat, jotta ilmanvaihto paranee.
Käytätkö laitetta huoneessa, joka on paljon suurempi kuin mihin laite on
tarkoitettu? Siirrä laite pienempään huoneeseen. Suositeltu huonekoko
on malleissa AC4054/AC4052 enintään 20 m² ja malleissa AC4064/
AC4062 enintään 40 m².
Hiukkassuodatin saattaa olla kulunut loppuun. Tarkista
hiukkassuodattimen väri (lisätietoja on luvussa Suodattimen vaihtaminen)
ja vaihda suodatin tarvittaessa.
Käytätkö laitetta huoneessa, joka on paljon suurempi kuin mihin se on
tarkoitettu? Siirrä laite pienempään huoneeseen. Suositeltu huonekoko
on enintään 20 m² malleissa AC4054/AC4052 ja 40 m² malleissa
AC4064/AC4062.
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö. Sammuta laite ja irrota pistoke. Vie
laite Philips-jälleenmyyjälle tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Esisuodatin saattaa olla tukkeutunut. Puhdista suodatin (lisätietoja on
luvussa Puhdistus ja huolto).
Muistitko poistaa uuden suodattimen muovikääreen? Poista kääre ennen
kuin käynnistät laitteen uudelleen.
suomi
7

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: