Download Print this page

Philips AC4052 User Manual: Nederlands

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Algemene beschrijving (fig. 1)
Luchtinlaat
A
Luchtuitlaat
B
Bedieningspaneel van de AC4064 en de AC4054
C
1 Stand-bylampje
2 SmartAir Control-lampje
3 BoostPower-lampje
4 Snelheidslampjes voor lage, gemiddelde en hoge snelheid
5 Luchtkwaliteitsindicator
6 Functieselectieknop
7 Timerlampjes (1, 4 of 8 uur)
8 Timerknop
Bedieningspaneel van de AC4062 en de AC4052
D
1 Aan/uitknop
2 Snelheidslampjes voor lage, gemiddelde en hoge snelheid
3 Snelheidsregelaar
Voorpaneel
E
Deeltjesfilter (ESP-filter)
F
Voorfilter
G
Gasfilter (zeolietfilter)
H
Luchtkwaliteitssensor (onder het voorfilter)
I
Corona-oplader
J
Uitsparing
K
Behuizing van het apparaat
L
Handgreep
M
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.
Controleer of het voltage aangegeven op de achterkant van het apparaat overeenkomt met
,
de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips
,
geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te
voorkomen.
Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is.
,
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
,
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of
kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen
houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
,
Als het stopcontact dat wordt gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien, slecht is
,
aangesloten, wordt de stekker van het apparaat heet. Zorg ervoor dat u het apparaat aansluit
op een goed aangesloten stopcontact.
Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
,
Laat achter en aan beide zijden van het apparaat een ruimte van minstens 10 cm vrij.
,
De luchtinlaat en -uitlaat mogen niet worden geblokkeerd. Leg dus geen voorwerpen boven
,
op de luchtuitlaat of voor de luchtinlaat.
Stoot niet met harde voorwerpen tegen het apparaat (dit geldt in het bijzonder voor de
,
luchtinlaat en -uitlaat).
Gebruik alleen het handvat aan de achterkant of de handgrepen aan beide zijden om het
,
apparaat op te tillen of te verplaatsen.
Steek nooit uw vingers of een voorwerp in de luchtuitlaat en -inlaat.
,

nEDErlAnDs

6

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: