Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 64

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

nEDErlAnDs
6
Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof in het apparaat terechtkomt.
,
Gebruik dit apparaat niet als u insectenwerende middelen die rook verspreiden hebt
,
gebruikt. Gebruik dit apparaat ook niet in ruimten waar zich olieresten bevinden, waar
wierook wordt gebrand, waar chemische dampen hangen of waar wordt gerookt.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van gasapparaten, verwarmingsapparatuur of open
,
haarden.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet meer gebruikt en voordat u
,
het gaat schoonmaken.
Gebruik het apparaat niet in een ruimte waar zich grote temperatuurverschillen voordoen,
,
omdat hierdoor condens in het apparaat kan ontstaan.
Plaats het apparaat op ten minste  meter afstand van elektronische apparatuur die
,
radiogolven gebruikt, zoals TV's, radio's en radiografische klokken, om storingen te
voorkomen.
Dit apparaat heeft een beveiligingsmechanisme. Als u het deeltjesfilter, het gasfilter of het
,
voorpaneel niet correct hebt geplaatst, kunt u het apparaat niet inschakelen.
Als u het apparaat gebruikt in een ruimte waar de luchtkwaliteit slecht is (bijvoorbeeld door
,
roken of koken of na een verbouwing) raden wij u nadrukkelijk aan de ramen open te zetten
om zo de luchtcirculatie te verbeteren.
Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik onder normale
,
gebruiksomstandigheden.
Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimten of in ruimten met een hoge temperatuur, zoals
,
een badkamer of keuken.
Het apparaat verwijdert geen koolmonoxide (CO).
,
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV).
Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt
gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
Voor het eerste gebruik
Het gasfilter plaatsen
Het gasfilter moet nog in het apparaat worden geplaatst. Alle andere filters zijn reeds geplaatst.
Tip: Zet het apparaat bij het plaatsen of verwijderen van filters tegen een muur, zodat het stabieler staat.
Opmerking: Zorg ervoor dat u de filters juist plaatst (de pijl moet naar boven wijzen).
Opmerking: Dit apparaat heeft een beveiligingsmechanisme. Als u het deeltjesfilter, het gasfilter of het
voorpaneel niet correct hebt geplaatst, kunt u het apparaat niet inschakelen.
1
Plaats uw vingers in de uitsparingen in de zijpanelen. (fig. 2)

Trek het bovenste gedeelte van het voorpaneel voorzichtig van het apparaat (1) en til het
paneel vervolgens omhoog om het te verwijderen (2) (fig. 3).

Het deeltjesfilter verwijdert u door de handgrepen aan de beide zijkanten vast te pakken en
het filter voorzichtig uit het apparaat te schuiven. (fig. 4)

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het gasfilter en schuif het filter in het
apparaat. (fig. 5)
U kunt het gasfilter pas plaatsen als u het deeltjesfilter hebt verwijderd.
,
5
Plaats het deeltjesfilter door dit in het apparaat te schuiven ('klik') (fig. 6).
6
Plaats het voorpaneel terug door eerst de onderkant in het apparaat te zetten (1) en
vervolgens het bovenste gedeelte op zijn plaats te drukken (2) (fig. 7).

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: