Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 92

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

türkçE
9
Gaz cihazlarının, ısıtıcı aletlerin veya şöminenin yanında cihazı kesinlikle kullanmayın.
,
Kullandıktan sonra ve temizlemeden önce cihazın fişini mutlaka prizden çekin.
,
Cihazın içerisinde yoğuşmaya sebep olabileceğinden, büyük sıcaklık değişimlerinin olduğu bir
,
odada cihazı kullanmayın.
Parazitlenmeyi engellemek için, cihazı, havadaki radyo dalgalarını kullanan TV, radyo ve radyolu
,
saatler gibi elektronik cihazlardan en az 2 m uzakta tutun.
Cihaz güvenlik aygıtlarıyla donatılmıştır. Parçacık filtresi, gaz filtresi ve ön panel doğru
,
yerleştirilmediği taktirde cihaz çalıştırılamaz.
Eğer mekan içindeki hava kalitesi zayıf ise (örn. sigaraya, yemek kokusuna veya yenilemeye
,
bağlı olarak), cihazı kullanırken hava dolaşımını güçlendirmek için pencereleri açmanızı tavsiye
ederiz.
Cihaz sadece normal çalışma koşulları altında evde kullanım için uygundur.
,
Banyo veya mutfak gibi ıslak veya yüksek ortam sıcaklığı olan yüzeylerde cihazı kesinlikle
,
kullanmayın.
Cihaz karbon monoksit (CO) gazını temizlemez.
,
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihaz, gereği
gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre
kullanımı güvenlidir.
İlk kullanımdan önce
Gaz filtresinin yerleştirilmesi
Cihaz, gaz filtresi hariç, bütün filtreleri yerleştirilmiş şekilde gelir.
İpucu: Filtreleri takarken veya çıkarırken dengenin daha iyi sağlanabilmesi için cihazı duvara karşı
yerleştirin.
Not :Filtreleri doğru konumda yerleştirdiğinizden emin olun (oklar yukarıya dönük olacak şekilde).
Not: Cihaz güvenlik aygıtlarıyla donatılmıştır. Parçacık filtresi, gaz filtresi ve ön panel doğru
yerleştirilmediği taktirde cihaz çalıştırılamaz.
1
Parmaklarınızı yan panellerdeki yuvalara yerleştirin. (Şek. 2)

Ön panelin üst parçasını cihazdan hassas bir şekilde çekin (1) ve paneli yukarı kaldırarak
çıkarın (2) (Şek. 3).

Parçacık filtresini çıkarmak için, yan taraflardaki filtre tutma yerlerini tutarak filtreyi hassas bir
şekilde cihazdan kaydırın. (Şek. 4)

Gaz filtresinin tüm ambalaj malzemelerini çıkarın ve filtreyi cihazın içine kaydırın. (Şek. 5)
Parçacık filtresini çıkardıktan sonra yalnızca gaz filtresini takabilirsiniz.
,
5
Parçacık filtresini takmak için cihazın içine kaydırın ('klik') (Şek. 6).
6
Ön paneli yerine takabilmek için, önce alt kenarı yerleştirin (1) ve ardından üst kısmı yuvasına
bastırın (2) (Şek. 7).
Cihazın Kullanımı
AC4064/AC4054
1
Fişi prize takın
Bekleme ışığı yanacaktır (Şek. 8).
,

Gerekli fonksiyon ve ayarı seçmek için fonksiyon seçme tuşuna bir ya da birkaç defa
basın (Şek. 9).

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: