Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 42

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

suomi

Laitteen osat (Kuva 1)
Ilmanottoaukko
A
Ilmanpoistoaukko
B
Ohjauspaneeli (vain malleissa AC4064/AC4054)
C
1 Valmiustilan merkkivalo
2 SmartAir-ohjausvalo
3 BoostPower-valo
4 Nopeusvalot: hidas nopeus, keskinopeus ja suuri nopeus
5 Ilmanlaadunilmaisin
6 Toiminnonvalintapainike
7 Ajastinvalot (1, 4 tai 8 tuntia)
8 Ajastinpainike
Ohjauspaneeli (vain malleissa AC4062/AC4052)
D
1 Virtapainike
2 Nopeusvalot: hidas nopeus, keskinopeus ja suuri nopeus
3 Nopeuden liukusäädin
Etupaneeli
E
Hiukkassuodatin (ESP-suodatin)
F
Esisuodatin
G
Kaasusuodatin (zeoliittisuodatin)
H
Ilmanlaadun tunnistin (esisuodattimen alla)
I
Koronavarauslaite
J
Syvennys
K
Runko
L
Kahvaosa
M
Tärkeää
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se vastaisen varalle.
Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen
,
kuin liität laitteen sähköverkkoon.
Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin
,
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
,
Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai
,
henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä,
muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
,
Pistoke kuumenee, jos laite kytketään pistorasiaan, jonka kosketus on huono. Varmista, että
,
kytket laitteen ehjään pistorasiaan.
Säilytä ja käytä laitetta tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
,
Jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen taakse ja molemmille sivuille.
,
llmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja ei saa peittää esimerkiksi asettamalla esineitä niiden eteen.
,
Älä kolhi laitetta kovilla esineillä. Vältä erityisesti ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkojen kolhimista.
,
Nosta tai siirrä laite aina takana olevasta kahvasta tai molemmilla puolilla olevista
,
kädensijoista.
Älä laita sormiasi tai mitään esineitä ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoon.
,
Älä päästä vettä tai muuta nestettä laitteen sisään.
,
Älä käytä laitetta, kun olet käyttänyt sisätiloissa savuavia hyönteiskarkotteita. Älä myöskään
,
käytä laitetta paikoissa, joissa on öljyjäämiä, palavia suitsukkeita, tupakasta lähteviä kipinöitä tai
kemikaalihöyryjä.
Älä käytä laitetta kaasulaitteiden, lämmityslaitteiden tai tulisijojen läheisyydessä.
,
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen puhdistusta.
,

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: