Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 48

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

suomi
8
Kysymys
Miksi laitteesta tulee
palaneen hajua käytön
aikana?
Vastaus
Ylimääräiset esineet saattavat tukkia ilmanotto- tai ilmanpoistoaukon.
Poista tukoksen aiheuttaja.
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö. Sammuta laite ja irrota pistoke. Vie
laite Philips-jälleenmyyjälle tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
Laitteessa saattaa olla toimintahäiriö. Sammuta laite ja irrota pistoke. Vie
laite Philips-jälleenmyyjälle tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: