Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 15

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement


Tryk en eller flere gange på funktionsknappen for at vælge den ønskede funktion og
indstilling (fig. 9).
Den tilsvarende indikator lyser, og standby-indikatoren slukker.
SmartAir Control: Den indbyggede luft-sensor fastsætter den omgivende luftkvalitet og
,
vælger automatisk den mest passende hastighed. I de første par minutter, efter du har valgt
SmartAir Control, blinker indikatoren for luftkvalitet rødt for at angive, at sensoren måler
luftkvaliteten. Efter ca. 5 minutter lyser luftkvalitet-indikatoren grønt, hvis luftkvaliteten er
god - eller rødt, hvis den er dårlig (fig. 10).
BoostPower: Apparatet kører ved høj hastighed i 0 minutter (BoostPower-indikatoren er
,
tændt), derefter skifter det automatisk til Smart Air Control (BoostPower-indikatoren slukker,
og SmartAir Control-indikatoren tænder) (fig. 11).
Hastighed: Apparatet kører med den valgte hastighed.
,
-
= lav hastighed
-
= mellemste hastighed
-
= høj hastighed

Apparatet kan afbrydes ved at trykke på funktionsknappen, indtil standby-indikatoren
tænder (fig. 12).

Tag stikket ud af stikkontakten.
Timer-funktion
1
Sæt stikket i stikkontakten, og vælg den ønskede funktion og indstilling som beskrevet
ovenfor.

Tryk på timer-knappen for at indstille den ønskede brugstid (1, 4 eller 8 timer) (fig. 13).
Den tilsvarende timer-indikator lyser (fig. 14).
,
Timer-funktionen deaktiveres ved at trykke på timer-knappen og holde den nede, indtil
,
indikatoren slukker.
Når den indstillede tid er gået, skifter apparatet automatisk til standby.
,
Bemærk: Hvis du vil stoppe luftrensningen, før den indstillede tid er gået, skal du trykke på
funktionsknappen, indtil standby-indikatoren tænder.
AC4062/AC4052
1
Sæt stikket i en stikkontakt

Tænd apparatet ved at trykke på on/off-knappen. (fig. 15)

Indstil hastighedskontakten til den ønskede hastighed: lav, mellem eller høj (fig. 16).
-
= lav hastighed
-
= mellemste hastighed
-
= høj hastighed
Hastighedsindikatoren, der svarer til dit valg, lyser.
,

Tryk på on/off knappen for at slukke for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
rengøring og vedligeholdelse
Tag altid stikket ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres.
Apparatets kabinet, partikelfilter og luftfilter må ikke rengøres med vand, andre væsker eller
rengøringsmidler.
DAnsk
15

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: