Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 69

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Vraag
Waarom worden
stofdeeltjes niet goed
verwijderd?
Waarom werken de
ventilatoren niet,
hoewel het apparaat is
aangesloten en is
ingeschakeld?
Waarom maakt het
apparaat tijdens
gebruik een vreemd
geluid?
Waarom ruik ik een
brandlucht als het
apparaat in gebruik is?
Antwoord
Mogelijk gebruikt u het apparaat in een ruimte met een zeer slechte
luchtkwaliteit. Doe in dit geval de ramen open om de luchtcirculatie te
verbeteren.
Mogelijk gebruikt u het apparaat in een ruimte die veel groter is dan de
ruimte waarvoor het apparaat eigenlijk is bedoeld. Verplaats het apparaat
naar een kleinere ruimte. De aanbevolen oppervlakte is 20 m² voor de
AC4054 en de AC4052 en 40 m² voor de AC4064 en de AC4062.
Het deeltjesfilter heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Controleer
de kleur van het deeltjesfilter (zie hoofdstuk 'Filters vervangen') en
vervang het filter als dit nodig is.
Mogelijk gebruikt u het apparaat in een ruimte die veel groter is dan de
ruimte waarvoor het apparaat eigenlijk is bedoeld. Verplaats het apparaat
naar een kleinere ruimte. De aanbevolen oppervlakte is tot 20 m² voor
de AC4054 en de AC4052 en tot 40 m² voor de AC4064 en de
AC4062.
Het apparaat is mogelijk defect. Schakel het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Breng het apparaat naar uw Philips-dealer of
een door Philips geautoriseerd servicecentrum.
Het voorfilter zit mogelijk verstopt. Maak het voorfilter schoon (zie
hoofdstuk 'Schoonmaken en onderhoud').
U bent mogelijk vergeten de plastic wikkel van een nieuw filter te
verwijderen. Verwijder de plastic wikkel voordat u het apparaat weer
inschakelt.
De luchtinlaat of -uitlaat wordt geblokkeerd door een extern voorwerp.
Verwijder het voorwerp dat de luchtinlaat of -uitlaat blokkeert.
Het apparaat is mogelijk defect. Schakel het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Breng het apparaat naar uw Philips-dealer of
een door Philips geautoriseerd servicecentrum.
Het apparaat is mogelijk defect. Schakel het apparaat uit en haal de
stekker uit het stopcontact. Breng het apparaat naar uw Philips-dealer of
een door Philips geautoriseerd servicecentrum.
nEDErlAnDs
69

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: