Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 72

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

norsk
7
Standby-lampen tennes (fig. 8).
,

Trykk på knappen for funksjonsvalg for å velge nødvendig funksjon og innstilling (fig. 9).
Tilsvarende lampe tennes, og standby-lampen slukkes.
SmartAir Control: Den innebygde luftsensoren avgjør kvaliteten på omgivelsesluften og velger
,
automatisk den best egnede hastigheten. I de første minuttene etter at du velger SmartAir
Control-funksjonen, blinker indikatoren for luftkvalitet rødt for å indikere at sensoren for
luftkvalitet måler kvaliteten på omgivelsesluften. Etter ca. 5 minutter, lyser indikatoren for
luftkvalitet grønt hvis luftkvaliteten er god eller rødt hvis luftkvaliteten er dårlig (fig. 10).
BoostPower: Apparatet kjører ved høy hastighet i 0 minutter (BoostPower-lampen lyser) og
,
bytter deretter automatisk til Smart Air Control (BoostPower-lampen slukkes og SmartAir
Control-lampen tennes) (fig. 11).
Hastighet: Apparatet bruker den hastigheten du velger.
,
-
= lav hastighet
-
= middels hastighet
-
= høy hastighet

Trykk på knappen for funksjonsvalg til standby-lampen tennes, for at apparatet skal
stanse (fig. 12).

Koble fra apparatet.
Timerfunksjon
1
Sett støpselet i stikkontakten og velg den nødvendige funksjonen og innstillingen som
beskrevet ovenfor.

Trykk på timerknappen for å angi driftstiden (1, 4 eller 8 timer) (fig. 13).
Tilsvarende timerlampe tennes (fig. 14).
,
Trykk på timerknappen, og hold den nede til timerlampen slukkes for å deaktivere
,
timerfunksjonen.
Når den angitte tiden har gått, går apparatet automatisk til standby-modus.
,
Merk: Hvis du vil stanse luftrenseprosessen før den angitte tiden har gått, kan du trykke på knappen for
funksjonsvalg til standby-lampen tennes.
AC4062/AC4052
1
Sett støpselet inn i stikkontakten.

Trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet. (fig. 15)

Sett skyvebryteren for hastighet til ønsket hastighet: lav, middels eller høy (fig. 16).
-
= lav hastighet
-
= middels hastighet
-
= høy hastighet
Tilsvarende hastighetslampe tennes.
,

Trykk på av/på-knappen for å slå av apparatet og koble det fra.
Rengjøring og vedlikehold
Trekk alltid ut støpselet før du rengjør apparatet.
Du må ikke rengjøre apparatet, partikkelfilteret og gassfilteret med vann eller en annen væske
eller rengjøringsmiddel.

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: