Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 87

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Luftkvalitetssensor
Om luftkvalitetssensorn är smutsig ger den inte rätt utslag.
1
Ta bort smuts med en mjuk borste eller med dammsugaren.
Partikelfilter och gasfilter
1
Ta bort filtren från apparaten (mer information finns i kapitlet Byte av filter, avsnittet Ta bort
filtren).

Avlägsna synlig smuts med dammsugaren.
Rengör aldrig partikelfiltret och gasfiltret med vatten eller andra vätskor eller rengöringsmedel.
Om filtren blir blöta kastar du dem och sätter i nya filter.
Obs! Under normala användningsförhållanden råder vi dig att lägga gasfiltret i solen i ett rum med bra
ventilation i 3–4 timmar var fjärde månad. På så sätt bibehåller filtret prestanda och hållbarheten blir
längre. I fall av mer extrema användningsförhållanden (rökig miljö, nyrenoverat rum, offentlig miljö) och
mer frekvent användning behöver du göra det oftare.
Förfilter
1
Rengör förfiltret med dammsugaren.
Obs!Du kan även tvätta förfiltret i vatten.

Om du har tvättat förfiltret i vatten måste du torka det noga innan du sätter tillbaka det i
apparaten.
Byte av filter
Partikelfilter
Vid normal hushållsanvändning i en rökfri miljö och med rätt underhåll (mer information
,
finns i kapitlet Rengöring och underhåll) håller partikelfiltret i cirka 5 år.
Byt ut partikelfiltret när filterfärgen överensstämmer med färgen på tillämpligt fält av
,
filterutbytesetiketten.
Filterutbytesetikett
Apparaten (och alla nya filter) levereras med en filterutbytesetikett med två fält: (Bild 17)
,
-
ett fält med mörkbrun färg (färgen hos tobaksrester) för rökiga miljöer.
-
ett fält med mörkgrå färg (färgen hos smuts och damm) för rökfria miljöer.
Du kan sticka ned filterutbytesetiketten på partikelfilterytans sida som referens.
Du kan köpa ett nytt partikelfilter med följande modellnummer:
,
-
AC4105 för CleanAir-system AC4054/AC4052
-
AC4106 för CleanAir-system AC4064/AC4062
Gasfilter
Vid normal hushållsanvändning och rätt underhåll (mer information finns i kapitlet Rengöring och
underhåll) håller gasfiltret i cirka 5 år.
Obs! I fall av mer extrema användningsförhållanden (t.ex. rökiga miljöer, nyrenoverade rum, offentliga
miljöer) och otillräckligt underhåll kan du behöva byta ut gasfiltret oftare.
Byt ut gasfiltret om det inte längre snabbt och tillfredsställande tar bort dålig lukt.
,
Du kan köpa ett nytt gasfilter med följande modellnummer:
,
-
AC4115 för CleanAir-system AC4054/AC4052
-
AC4116 för CleanAir-system AC4064/AC4062
svEnskA
87

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: