Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 88

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

svEnskA
88
Ta bort filtren
Tips: Placera apparaten mot en vägg för bättre stabilitet när du tar bort eller sätter i filter.
1
Sätt fingrarna i sidopanelernas handgrepp. Dra försiktigt av frontpanelens övre del från
apparaten (1) och lyft sedan panelen uppåt för att ta bort den () (Bild ).

Ta bort partikelfiltret genom att fatta tag i filterhandtagen på båda sidor och försiktigt skjuta
ut filtret ur apparaten. (Bild 4)

Ta bort gasfiltret genom att skjuta ut det ur apparaten (Bild 18).
Du kan endast ta bort gasfiltret efter att du har tagit bort partikelfiltret.
,

Ta bort förfiltret genom att skjuta ut det ur apparaten (Bild 19).
Sätta i filtren
Tips:Placera apparaten mot en vägg för bättre stabilitet när du tar bort eller sätter i filter.
Obs!Var noga med att sätta i filtren åt rätt håll (med pilen riktad uppåt).
Obs!Apparaten är utrustad med en säkerhetsenhet. Om du inte har installerat partikelfiltret, gasfiltret
och frontpanelen på rätt sätt går det inte att slå på apparaten.
1
Skjut in gasfiltret i apparaten. (Bild 5)

Skjut in partikelfiltret i apparaten (Bild 6).

Skjut in förfiltret i apparaten. (Bild 20)

Sätt tillbaka frontpanelen genom att först sätta i nederkanten (1) och sedan trycka den övre
delen på plats () (Bild 7).
garanti och service
Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips
webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänstcenter i ditt land (du hittar
telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns något kundtjänstcenter i ditt land vänder du
dig till närmaste Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips Domestic
Appliances and Personal Care BV.
Miljön
Kasta inte apparaten i hushållssoporna när den är förbrukad. Lämna in den för återvinning vid
,
en officiell återvinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 21).
vanliga frågor
Det här avsnittet innehåller de vanligaste frågorna om apparaten. Om du inte hittar svaret på din
fråga kan du kontakta kundtjänst i ditt land.
Allmänt:
Fråga
Varför fungerar inte det
valda läget för funktion/
tid?
Varför fungerar inte
apparaten?
Svar
Apparaten kanske är i viloläge eller är avstängd.
Det kanske är något problem med anslutningen. Kontrollera att
kontakten sitter ordentligt i vägguttaget.

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: