Download Print this page

Philips AC4052 User Manual Page 73

Clean air system.
Hide thumbs
Also See for AC4052
User manual - 52 pages
Specifications - 2 pages
Manual - 24 pages

Advertisement

Apparatkabinett
Rengjør regelmessig innsiden og utsiden av kabinettet for å forhindre at det samler seg støv både på
innsiden og utsiden.
1
Tørk bort støv med en tørr, myk klut fra apparatkabinettet.

Rengjør åpningen for innluft og utluft med en støvsuger.
Luftkvalitetssensor
Hvis luftkvalitetssensoren er skitten, blir den upålitelig.
1
Fjern smuss med en myk børste eller med en støvsuger.
Partikkelfilter og gassfilter
1
Fjern filtrene fra apparatet (se delen Fjerne filtrene i avsnittet Utskifting av filter).

Fjern synlig smuss med en støvsuger.
Du skal ikke rengjøre partikkelfilteret og gassfilteret med vann eller annen væske eller
rengjøringsmiddel. Hvis filteret blir vått, må du kaste det og skifte det ut med et nytt filter.
Merk: Under normale bruksforhold anbefaler vi at du plasserer gassfilteret i direkte sollys i et rom med
naturlig ventilasjon i 3 til 4 timer hver fjerde måned. Det vil hjelpe til med å opprettholde god filterytelse,
og det forlenger filterets levetid. Når det gjelder mer ekstreme bruksforhold (røykfylt miljø, nyoppusset
rom, kommersiell bruk osv.) og hyppigere bruk, må du gjøre dette oftere.
Forfilter
1
Rengjør forfilteret med en støvsuger.
Merk: Du kan også rengjøre forfilteret med vann.

Hvis du har rengjort forfilteret med vann, må det tørkes ordentlig før det settes på plass i
apparatet igjen.
Utskifting av filter
Partikkelfilter
Når det gjelder vanlige husholdninger i et ikke-røyk-miljø, og med riktig vedlikehold (se
,
avsnittet Rengjøring og vedlikehold), varer filteret i ca. 5 år.
Skift ut partikkelfilteret når filterfargen passer til fargen i den riktige delen på
,
filterutskiftingsetiketten.
Filterutskiftingsetikett
Apparatet (og hvert nye filter) leveres med en filterutskiftingsetikett med to deler: (fig. 17)
,
-
en del med mørkebrun farge (fargen av tobakksflekker) for røykfylte miljøer;
-
en del med mørkegrå farge (fargen av smuss og støv) for ikke-røyk-miljøer.
Du kan feste filterutskiftingsetiketten på siden av partikkelfilteroverflaten for fremtidig referanse.
Nye partikkelfilter finnes under følgende typenummer:
,
-
AC4105 for CleanAir System AC4054/AC4052
-
AC4106 for CleanAir System AC4064/AC4062
Gassfilter
Når det gjelder vanlige husholdninger, med riktig vedlikehold (se avsnittet Rengjøring og vedlikehold),
varer gassfilteret i ca. 5 år.
Merk: Du må kanskje skifte ut gassfilteret oftere under mer ekstreme bruksforhold (røykfylt miljø,
nyoppusset rom, kommersiell bruk osv.), og ved utilstrekkelig vedlikehold.
norsk
7

Advertisement

   Also See for Philips AC4052

   Related Manuals for Philips AC4052

This manual also for:

Ac4054, Ac4062, Ac4064, A3ac40-01p

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: